BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / تشکیلات راه ملی / Qəhrəman Azərbaycan , Qadınları !

Qəhrəman Azərbaycan , Qadınları !

8 Mart beynəlxalq qadınlar bayramı yaxınlaşmasına baxmayaraq nə yazıq ki, kişi üstünlüyü ilə başlyan qadına qarşı ayrı seçkilik sümürgəçi-irticacı Dövlətlər tərəfindən sistemli bir şəkildə davam etməkdədir.
8 Mart tarixində qadınlar, ayrımcı sistemə qarşı baş qaldırmaları və sümürgəçi sistemi dala addım atdrmaları ilə Dünyada, qadın haqqları üzərə böyük uğur əldə etdilər və daha doğrusu İnsan adına qaznılan bir haqq da saylmaqdadır.
“Milli Yol “Tarix və Mədəniyyətimizdən aldığı dərslərdən yola çıxan bir təşkilat olaraq bütün sahələrdə və o cümlədən, Kişi və Qadınların , bərabər hüquqa sahib olmasına inanan və inandığına əməl edənlər tərəfində olaraq bütün şanlı tariximizdə, ictimai Ədalət və Azadlıq üçün Mübarizə edən Qəhraman Qadınlarımıza idyolijik fərq qoymadan hörmət ilə yanaşır və onları Millətimizin qiymətli və vacib üzvü kimi görür.
Biz “Milli Yol ” olaraq inanırıq ki Türk qadını hüquqi və siyasi açıdan o dərəcə düşüncə və dirayət çatmış ki əgər öz Dili tarxi varlığı və Torpağı əsarətdə olub qeyrirəsmiləşdirlib və ikinci sinif Millət olaraq zorlanma görürsə başqa Millətlərə bərabər hüquqlu və mücadilədən söz etməsi, və o yolda çaba göstərməsi nə inandırıcı və nə nəhayi hədəfə çata bilir zıra hərəkət zatən öz içində, təzadlıdır .
Türk qadını bunu bilmişki bu gün Fars qadınları Rjimnən bərabər hüuqlu olmaların istəyib , ıkinci sinif zorlanmaya məruz qaldıqlarına etdaz etdiyi və bu istədikləri haqqlı olduğu halda, qeyri Fars olan qadınların Dilərinin, qeyrirəsmiləşməsinə Torpaqlarının, işğalına tarixlərinin saxtalaşmasına və ikinci sinif, zorlanmaya məruz qalmasına qarşı deyilər . hələ bütün gücləri ilə , irqçi düşünənlərin yanında yer alırlar
Elə bu dəlillə görə Azərbaycan Türk qadınları şovinist işğalçı və sümürgəcilərdən , haqqlarını almaq üçün, mücadilə edərkən, Milli kimliklərini əsas almaqdadırlar. Zıra bu təhqirləri sadəcə müstəqil Güney Azərbaycan demokratik cumuryəti ilə gerçəkləşə bildiyini inancındadırlar. Milli hökümət, və Milli Dövlət, bəşəriyyətin ən son İnsan haqqlarının qazanılan haqq və hüquqlar və əlbəttə Qadın-Kişi hüquq bərabərliyi üzərində qurulan bir sistem olaraq tarix və mədəniyyət, əsasında bu ayrı seçkiliyə son qoyacaq. Qəhrəman Azərbaycan Türk qadınları, gəlin “Milli Yol ” təşkilatına qatlaraq bütün bu bərabərliklərə qarşı çiyin-çiyinə irtca şovizim sümürgəçi düşüncə və zehinlərə, yox deyib, azad və müstəqil Dövlətimizi yaradaraq , gələcək nəsilimizə Azərbaycan, İnsanına yaraşan çağdaş, bir yurd təslim edək heç şüpəsiz gələcək, Azadlıq axtaran İnsanlarındır və haqq bərabər hüquqluluq bərpa olacaq…
Mərkəzi komitə!
Milli Yol Təşkilatı!