BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Azərbaycalılar

Azərbaycalılar azınlıq deyildir

iran adlı siyasi coğrafiyanın quruluşunda bəri ,90 il öncədən ta günümüzə ,fars hakmiyətləri “İran” siyasi coğrafiyasında olan “Etnik Quruluşunu” (Yapı) gizlətiblər.Fars İşğalçı dövlətçilik sistemi Farsların azınlıqda olduqlarını gizlətmək, eləcə millətləri qolay əritmək üçün ,qeyri fars millətlərin Sayısılarını və Etnik yapılarını illərdir rəsmi olaraq açıqlamamışdır.

BMT nin 90 ildir iran Hakmiyətlərindən (Pəhləvi-Xumeyni) “İran`da” Qeyri fars Milli etniklərin statik sayıysını ve eləcədə azad Milli kimlik üstündən nüfüz anketinin düzənləməsinini istəməsinə baxmıyaraq fars hakmiyiyətləri əsir millətlərin nüfüz və sayı (Amar)statiklərini verməsini rəd ediblər.

90 il boyunca “İran” adlı coğrafıyanın içində ,Farslar azınlıqda olduqlarını gizlətmək və “iran”da öz hakmiyətlərini məşru qılmaq üçün, özlərini ,” çoxunluk və qalib millət” ,” Üstün ırq”, “diyərlərdən qədim Tarix ,uyğarlıq və kültürə sahib” Və “bu topraqların əsil və qədim sahibi” Kimi tanıdıblar .Bu yalan Təbliğatın yanında ,Pralel və muvazi olaraq`da digər qeyri fars millətləri “Azınlıq və küçəri” ” Ariya ırqın digər qolu” ya ” farsdan dönmə” , adlandıraraq qeyri fars millətlərə piskoloji və rəvani olaraq öz egəmənlik və sayı üstünlüğünü qəbul etdirib və “Qeyri fars” millətlərdə İşğala qarşı dirənmə əzmini qıraraq, Asimlasion və əritmə üçün daha da hazır hala gətirir,beləliklə öz işğalçılıq hakimiyətin dəvamına zəmin yaradır.

32 milyondan aşqın Azərbaycan türkü Güney Azərbaycanda yaşayır
Günümüz dünyasında ,Teknolojinin gəlişməsi ,bilgiyə və bilimə qolay əl çatılm ası, iran rejiminin istər istəməz özünün bıraxdığı açıqlar , ifşa olunan sənədlərə və eləcədə beynalxalq qurumların bəyanatları və açıqlamaları ,səbəb olub ki iranın etnik yapısını təxmin etmək oqədərdə çətinik taşımır.
“iran toplam nüfüzü” ilə bağlı fars rejiminin 2013ci ildə verdığı toplam nüfüz rəqəmi və eləcədə şəhərlərə və kəndlərə verdığı ayrı ayrı “Nüfüz”Sayısına dayanarq demək olur ki iranın toplam 77milyonluq cəmiyətinin 32 Milyonun nəfərini Azərbaycan şəhərləri və Azərbaycan türkləri təşkil edir.İqtisadi səbəblərdən iranın müxtəlif bölgələrinə səpələnən 2-3 milyon Azərbaycanlıları nəzərə alarsaq,toplamda 34-35milyonun Azərbaycan türkü iran hakmiyəti altındadır. Verilən həmin sayı bilgilərinə görə İranda Azərbaycan türkləri ilə birgə 8-9 milyon əsir digər Türklər(Qaşqay-Xələc-Əfşar-Türkmən) yaşamaqdadır.

 

250px-ir2Birləşmiş Millətlər Təşkilati (BMT) 2001-ci ildə (1382 ci Günəş ili)”iranda” insan haqlarının pozulması haqında açıq bəyanat sunaraq, iran fars hakimiyətini,Qeyri fars millətlərə qarşı ırqçılıq ilə günahladırıb.Həmin bəyanatda ,BMT Güney Azərbaycanda, Azərbaycan Türklərinin sayını 30 milyon olaraq bildirir .

Uluslararası etnik araşdırmalar mərkəzi “Etnoloq”1997-iranda Qeyri fars millətlərin saylarını təxmini (şəhərlər və Əyalətləri toplayaraq)açıqlayıb. “Etnoloq”un raporuna görə İranda əsir türklərin sayını 29 milyon nəfər bildirilir .Təkcə Azərbaycan Türklərinin sayını Güney Azərbaycanda(başqa əyalətlərdə köçkünlər və Tehran xaric )24,350 milyon nəfər, və farsların sayısını 22.550 milyon nəfər olaraq bildirir .
Həmin raporda İranda Türkləri (Qaşqay-Azərbaycanlı-Xələc-Türkmən-Əfşar) çoxunluq elan edərək, təkcə Azərbaycan Türklərinin sayısını 1.400 milyon nəfər hakmiyətdə olan farslardan daha çox olduğunu bildirir. (www.etnolog.com)

 

2012-ci il İran XİN,İ ( Xarici İşlər Naziri ) Əli əkbər Salehi Türkiyədə bir rəsmi müsahibəsində , İran nüfüzünün 40%- ni Türk olduğunu açıqlamışdır. Buda iranda 31.200 Milyon Türk deməkdir.

 

 

 

Farslar İranda Azınlıqdır
1918 ci ilin rəsmi sənədlərinə görə ,Qacar dövlətinin son nüfüz sayımında, farslar 8% ,Türklər 48% cəmiyəti təşkil edirdilər. Son 100 ilin içində Azərbaycan türkləri farslarilə muqayisədə quraxlıq(qəhti),Soyqırımlar ,Zoraki köçmələr və sürgünlər ,savaşlar və bu kimi trajedilər yaşamaqla nüfüz itkisinə uğrayıb ,ama yinə hərzaman bu coğrafiyada çoxunluqda olan tək millət Azərbaycan türkü olub. Ancaq Azərbaycan Türkləri son 90 ildə ən böyük nüfüz itkilərindən birini farslarin Asimilasion və fəqr iqtisadi siyasəti nəticəsində verib.
Çoxlu sayda Azərbaycanlı 90 il ağır Asimilasion və məcburi köçmə nəticəsində öz milli kimliyin itirib və hakim fars kimliyin içində ərimişdir.
Bugün var olan fars nüfüzünün böyük kəsimi, asimilə olmuş qeyri fars millətlərdir ki öz kimliklərindən istər istəməz uzaqlaşıb,fars kimlikinə bürünüb və bilməyərək özlərini iranı olaraq tanılar.(Məqsəd Manqurtlar deyil)

2011 ci ildə “Babayı” İran eğtim və təhsil Naziri” İranda təhsildən qaçan və dərsdən bezən uşaqların saysını hədindən daha çox olduğunu açıqlayıb.Babayi bunun böyük səbəbini, iran nufuzunun 70% fars olmaması (farslar30% azınlqda) və70% uşaqların ana dili fars olmadığını qeyd edib. Dövlət naziri rəsmi açıqlamasında fars olmayan uşaqlar üçün dərs oxmaq çətin olduğunu ,və bu səbəbdən məktəbdən soğuyub və dərsdən qaçdıqlarını bildirib. (Çox çəkmədən rejim rəsmisinin bu önəmli açıqlaması rejimin öz tərəfindən qaldırldı.)

 

 

Din
Geçmişdə Şamanist (Xurrəmi) inancında olan Azərbaycan millətinin bugün böyük çoxunluğu şiə məzhəblı müsəlmandır. Azərbaycanda Şiyə Müsəlmanların yanında Sünni məzhəblı Müslmanlar, Ələvi və əhlehəq Müslmanlar , Cəfəri Məzhəbli müsəlmanlar, xiristiyanlər ,Cüvdlər (yahudi ), Şamanlar,Sufilər, Bəhayilər,Atayistlər… yaşayır.

Şərif İslam dini Azərbaycana daxil olmadan min illər Azərbaycan Türkü Şamanist inancına inanıb və günümüzdə Azərbaycanlılar bu inancın izlərini öz yaşamlarında və kültürlərində yaşadıb yansıdılar.

Fars İşğalçıları Azərbaycanlıların kimlikini təhrif etdığı kimi, onların dini inanclarını va din tarixi və inanc geçmişlərinidə əl aparmışlar.
Farslar 90 il öncə ,iran adına yalan qondarma tarix yardıb ,Azərbaycan Türk millətini ,Azəri (Farsdan gəlmə) tanıdığı kimi,onun din tarixini ve keçmiş inancınıda təhrif edərək Azərbaycanlını Məzdəki ,Zərtüşti olaraq qələmə veriblər. Azərbaycan türklərindən qalan Şamanist dini məbədlər ,Od ocaqları (Atəşkədələr),Kətibələr ,daşbabalar … və bu kimi izləri Ariyai və Zərtüştlərin əsəri olaraq təhrif və təbliğ ediblər taki Azərbaycanı qədim fars yurdu ,Fars Peyğəmbərin ana vətəni olaraq tanıda bilsinlər.