BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / حرکت ملی / گزارش نقض حقوق بشر در سرزمیینی بنام ایران

گزارش نقض حقوق بشر در سرزمیینی بنام ایران

گزارش نقض حقوق بشر در سرزمیینی بنام ایران!

طی ماه جاری رژیم علاوه بر دستگیریهای گسترده در سراسر زندانی بنام ایران! با زندانیانی که در اسارت نگه داشته نیز برخوردی حتی در چارچوبه قوانین!! خویش نداشته، به همین دلیل بسیاری از زندانیان سیاسی از تمامی ملل ساکن و بویژه آذربایجانیهای جنوبی با تنها سلاحشان یعنی اعتصاب غذا به نقض حقوق انسانیشان اعتراض نمودند.

رسول رضوی با ٤٧ روز اعتصاب غذا و مرتضی مرادپور با ٦٥ روز دو زندانی آذربایجان جنوبی بودند که نشان دادند فرزندان برومند این سرزمین در دفاع از هویت خویش آماده همه نوع فداکاری میباشند.

رژیم بعد از اعتراضات مردمی در داخل و خارج و بویژه ایستادگی خانواده و خود مرتضی بالجبار تن به آزادی وی داد.هرچند که او به دلیل مشکلات ناشی از ٦٥ روز اعتصاب به جای آغوش گرم خانواده جهت مداوا راهی بیمارستان گردید.اما آزادی وی موجی از شادی و شعف را در بین مردم و بویژه فعالان آذربایجانی سبب گردید ، چرا که نجات جان مرتضی امید به رهائی دیگر قهرمانان و بویژه حبیب ساسانیان را تقویت نمود.

یکی دیگر از زندانیان سیاسی ،حبیب ساسانیان فعال آذربایجانی است که به صرف دفاع از مظلومان آذربایجان شمالی توسط رژیم قبل از اقدام دستگیر و به گفته همسر ش بدون تفهیم اتهام زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارد،

ماهها حبس و شکنجه آقای ساسانیان باعث بروز ناراحتیهای جسمی فراوانی شده که در صورت عدم مداوا جانشان در خطر میباشد.

متاسفانه در منطق رژیم دفاع از دولت جنایتکار اسد در کشتار و آوارگی میلیونهای انسان، بنام دفاع از حرم ، دخالت و تجاوز به کشورهایی همانند عراق، یمن، لبنان وکمک به هم کیشان مسلمان !! (حال آنکه آذربایجان شمالی کشوری با اکثزیتی مسلمان و شیعه میباشد!!) نه تنها مجاز بلکه وظیقه ای دینی به حساب آمده .اما همیاری شخصی از آذربایجان جنوبی به هموطنان آن سوی آراز( ارسفارسی!) جرمی نابخشودنی میباشد.

حال انکه تجاوز و اشغالگری ارتش ارمنستان حقیقتی است انکار ناپذیری است که در اسناد و مدارک سازمانهای بین المللی و بویژه سازمان ملل و شورای امنیت قید شده .بویزه قتل عام وحشیانه و داعش گونه خوجالی در سال ۱۹۹۲ که دل هر انسانی را به درد آورده

آری کمک به قربانبان این قتل عام و محرومان و آوارگان آن در حالی که در همه جای جهان با تقدیر و قدر دانی مواجهه و به نوع دوستی او ارج می نهند ،اما در زندانی بنام ایران جرمی نابخشودنی بشمار می آید.چرا که بر خلاف ایده های ناسیونالیستی رژیم ریاکار ملایان و نقی هویت ملل تشکیل دهنده سرزمینی بنام ایران میباشد.