BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / ماهنامه راه نو / سی و نه سال حاکمیت نامشروع

سی و نه سال حاکمیت نامشروع

سرمقاله         (نقل از نشریه راه نو – ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی – شماره ۵ – فروردین ۱۳۹۶)

۳۹ سال حاکمیت نامشروع!

آغاز راهی برای رهایی

۳۹ سال از انقلاب ۱۳۵۷ ملل تحت ستم بر علیه رژیم ستم شاهی و در پی آن استقرار رژیم جنایتکار جمهوری به اصطلاح اسلامی در زندانى بنام ایران میگذرد.

رژیمى که بنام مبارزه با فساد و وابستگی بر مسند قدرت نشانده شده بود، از فردای به قدرت رسیدن اش با تشکیل نیروهای سرکوبگر (بسیج،کميته وسپاه پاسداران ) به سرکوب وحشیانه مخالفان پرداخت . رژیم نژادپرست، فوندامنتال، زن ستیز، متجاوز، دیکتاتور و خون ریز، به یمن همان حمایتها، علاوه بر سرکوب وحشیانه مخالفان در داخل و تبعيديان در خارج، امروزه تبدیل به دولتی شده است که بدون ترس از عواقب بین المللی در امور دیگر کشورها دخالت كرده و عامل نابودی مردم و زیر ساختهای اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و آنها شده است.

این رژیم از همان ابتدای روی کار آمدن نشان داد که به حقوق و قوانین بین المللی متعهد نیست، و اهداف دیگری دارد، برای نمونه، در دهه شصت روزنامه ها از قول دادستان وقت آن، موسوی تبریزی جلاد نوشته بودند: «هر کسى در برابر این نظام و امام عادل !!؟؟بایستد کشتن او واجب است. زخمی ها را باید زخمی تر کرد تا کشته شوندو یا روزنامه کیهان سخنان مشمئز کننده محمدی گیلانی قاضى بى رحم خمينى را منتشر كرده بود که مى گفت، «اسلام اجازه نمی دهد بدن مجروح افراد یاغی به بیمارستان برده شوند. بلکه باید تمام کش شوند. »

رژیم به عنوان یک ایدولوژی متوهم و نژاد پرست از جنس قرن نوزدهمی که ریشه در ذهنیت بیمارگونه استعماری دارد. با مفاهیمی همچون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت وبیگانه بوده ودرمقابل هرنوع خواست آزادیخواهانه مقاومت میکند.

به همین علت در برابر حرکتهای ملی ملل مختلف، تنها تئوری موجود نزد شونیسم فارس، توهم توطئه است و تنها واکنش موجود او سرکوب و خشونت میباشد.

تئوریسینهای مرتجع رژیم، فکر می کنند با ادامه سیاستهای راسیستی ونیز سرکوب خواستهای بحق مردم بجان آمده، می توانند اراده ملی و عشق به هویت ملی را در میان آنها ابتدا سست و سپس نابود نمایند. ولی تاریخ و تجربه نشان داده است که علیرغم تمامی تلاش های دشمن، در طول یکصد سال گذشته، جهت آسیمیله کردن ملت تورک آزربایجان جنوبى، زادگاه آزادیخواهان مبارزه و قهرمان، فرزندان بابك خرمدين و رهروان كور اوغلو، هیچکاه تسلیم نژادپرستان و اشغالگران نشده و نخواهند شد.

مطمئنا برای برخی این سوال پیش آمده که مگر رژيم فاقد عقلانیت سیاسی است که به جای جلب رضایت مردم دست به اعمالی میزند که مخالفت و نفرت عمومی را به همراه دارد! مگر هدف دولتها جلب رضایت مردم و رشد وشکوفائی کشور ها نیست؟

پس چرا این رژیم با نفی واقعیتهای جامعه چند ملیتی به سرکوب ملل غیر فارس، اقلیتهای دینی، زنان، دگر اندیشان ومى پردازد؟

بی شک جواب این سوال در چرائی روی کار آوردن این رژیم، در ماهیت وجودی آن و اهداف پنهان حامیان آن نهفته است.

اما اگر رژیم با تمام نارضایتی ها و اعتراضات عمومی سرکار مانده است مطمئنا دلایلی داشته است كه مهمترین آنها عبارتند از:

۱عدم شناخت ماهیت و اهداف استراتژیک رژیم.

۲فقدان جبهه ای فراگیر که تنها راه رهاپی را سرنگونی رژیم و تفکرات راسیستی آن بدانند.

۳عدم وجود گفتمان و برنامه ای جامع و دمكراتيك در بین نیروهای برانداز برای بعد از سرنگونی.

بی شک راه رهائی ملل زندانی بنام ایران، با سرنگونی تمامیت رژیم جنایتکار و رد تفکر آريا محوری و عدم توهم در تغییر ویا استحاله آن نهفته است.

زنده باد مبارزه رهایی بخش ملت ترک آزربایجان جنوبی!

۱۲ فروردین۱۳۹۶

جزوه – مبارزه و قیام ملی 

سرمقاله         (نقل از نشریه راه نو - ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی - شماره ۵ - فروردین ۱۳۹۶) ۳۹ سال حاکمیت نامشروع! آغاز راهی برای رهایی ۳۹ سال از انقلاب ۱۳۵۷ ملل تحت ستم بر علیه رژیم ستم شاهی و در پی آن استقرار رژیم جنایتکار جمهوری به اصطلاح اسلامی در زندانى بنام ایران میگذرد. رژیمى که بنام مبارزه با فساد و وابستگی بر مسند قدرت نشانده شده بود، از فردای به قدرت رسیدن اش با تشکیل نیروهای سرکوبگر (بسیج،کميته وسپاه پاسداران ) به سرکوب وحشیانه مخالفان پرداخت . رژیم نژادپرست، فوندامنتال، زن ستیز، متجاوز، دیکتاتور و…

User Rating: 3.65 ( 2 votes)