BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

تحریم

مقاله    

(نقل از نشریه راه نو – ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی – شماره ۶ – اردیبهشت ۱۳۹۶)

تحریم !

اسم شب جبهه متحد ملل تحت ستم

در خارج از مرزهای تحمیلی زندان بزرگ ملل تحت ستم ، سپهر سیاسی منطقه و جهان آبستن حوادثی است که شاید هیچ هم خوشآیند ما نباشد ! ولی ایمان به تاثیرگذار بودن تصمیم نهایی ملت تورک آزربایجان جنوبی در نتیجه نهایی این تحولات در داخل و خارج ، راه پر اطمینانی است که سعی در تدبیر چیستی و چگونگی آن بعنوان وظیفه ای ملی و انسانی بر دوش ما سنگینی می کند ، از همین روی «تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی» لازم می داند فارغ از تمام منازعات و نمایشات مدیریت شده درون سیستمی رژیم و منازعات شبه اوپوزیسونهای سر در آخور ، مواضع روشن و صریح خود را به اطلاع جمیع مبارزین و آحاد ملت ترک آزربایجان جنوبی برساند و در تداوم آن همراهی و همدلی عموم مردم و اقشار و گروهها را برای بنیان گذاشتن اساس یک مبارزه شکوهمند برای دستیابی به تمام حقوق حقه یک ملت طلب کند .

چون سیاهی شب بر همگان قابل درک باید باشد که رژیم اشغالگر زندان بزرگ ملتها به ظن خویش با پیش بینی تمام جوانب امر بازیهای انتخاباتی خود را چنان طراحی و هدایت نموده است که مجال هر نوع مانور سیاسی و یا ابراز وجود از ناحیه ملل تحت ستم و سرزمینهای تحت اشغال را از آنها سلب نماید و تمام جریانهای مخالف و منتقد را تابعی از تصمیمات خود کند .

محاسبات رژیم به حدی دقیق بود که حتی رنگ و بوی سیرک تلویزیونی موسوم به مناظره را کلاً دستخوش تغییر نمود و فارغ از شعارهای ایدئولوژیکی و اعتقادی سنتی ! سابق اینبار صرفاً از منظر امور مالی و معیشتی این نزاع زرگری را به نمایش گذاشتند و نامزدهای مزدور توصیه شده از ناحیه رژیم با تعلیمات هماهنگ شده ای که داشتند تعمداً با فرار از مسئولیتی که هر کدام از کاندیداهای فرمایشی و طیف های وابسته به آنها در ایجاد تعمدی این بدبختی و فلاک برای مردم سراسر این سرزمین داشته اند ! در سایه تز استعماری «انتخاب بین بد و بدتر» هر کدام از آنها خود را در نقش یک نجات دهنده متفاوت خود به افکار عمومی جامعه تحمیل نمودند ! این بازی چنان واقعی اجرا گردید که شاهد هستیم که حتی بعضی از فرهیختگان ملت نیز ناخواسته به لزوم یک گزینش از میان اعضاء این تیم مزدور دست زده و به زعم خود از برخی از آنها به عنوان راستگو ترین یا واقع بین ترین یاد می کنند ! توصیفاتی که در وصف هر کدام از این مزدوران بسیار بی وجه و محال هم هست !

ولی باتمام این اوصاف روند غیرمشهود امور حکایت از یک اتحاد نظر خوب ولی هر چند دیر و حتی غیرمعمول ! و ایجاد یک تحول اساسی در بیان رسمی مواضع اشخاص و گروههای مختلف جامعه ملت تورک آزربایجان جنوبی نسبت به موضوع انتخابات فرمایشی رژیم دارد . و این روند از هم اکنون زنگ خطر اصلی از ناحیه آزربایجان جنوبی اشغال شده را به صدا در آورده است و رژیم و تمام نیروهایی که عامدانه در خدمت مرکزگرایی ایرانی بوده اند با یک خیز به عقب بالاجبار میدان را به نفع مطالبات برحق ملت تحت ستم ما خالی نمودند که آثار این عقب نشینی آشکار به زودی در عرصه عملی سیاست منطقه قابل مشاهده خواهد بود.

بینش حقوق خواهانه ملل تحت ستم خصوصاٌ ملت تورک آزربایجان جنوبی و خواسته مشروع و مطابق با میثاقهای بین المللی آنان دایر بر رفع ستم و ظلم و اشغال ، با نهایت اصراری که در مخالفت با تمام جلوه های سیستماتیک ادامه و استمرار استعمار و اشغال داشت نه تنها از ناحیه رژیم بایکوت می گردید و اشخاص و گروههای معتقد به استقلال طلبی را در موضع ضعف قرار می داد ، بلکه از ناحیه دیگر جریانهای منتقد رژیم نیز به بهانه های مختلف مورد نقد و حتی هجوم واقع می شد و همصدایی قهری این نگرشها با جریانهایی که تصور می کردند در چارچوب قواعد بازی اشغالگران می توان به نتایج ملموسی از خواسته های حداقلی ! و حتی کمرنگ شده ! رسید ، آزار‌دهنده بود .

ولی اینبار علیرغم اینکه بخشی از آنان هنوز در بند رژیم هستند شجاعانه با اذعان به غیر قابل اعتماد بودن این رژیم به لزوم تجدیدنظر در خط مشی و روش مبارزاتی خود و تشکیلات ها مهر تایید زدند تا راه برای حصول حقوق حقه ملت تورک ازربایجان جنوبی مهیا تر گردد . ولی همانطور که پیشتر ذکر شد چیدمان نامزدهای فرمایشی رژیم که از حیث استراتژیک تنها راه ممکن برای خفه نمودن صدای ملل تحت ستم بود ، همانطور که علی خامنه ای پس از یک استراحت نسبتاً طولانی اولین نکته ای که بر آن انگشت گذاشت و تمام جریانهای درون سیستمی را از آنها بر حذر داشت ! ، بقدری شیب تندی داشت که حتی مرکز گرایان سنتی نیز که همواره دوست داشته اند در قالب هواداری از مترسکهایی از جنس حاکمیت فراکسیون تراشی نموده و برای خود جایگاهی را متصور شوند و خود را بازیگر سیاسی قلمداد کنند، دست خالی ماندند و از سر ناگزیری و حتی ناخردسندانه به تنها گزینه راهبردی موجود یعنی «تحریم» روی آوردند. که این رویکرد را بعنوان یک عملکرد وحدت گرایانه فراگیر و پیروزی معنوی برای تمامی ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک باید گفت . چون اولین شکاف عینی بین اشغالگران و طیف مشروعیت دهندگان تحت ستم رخ داد و این شکاف را دیگر به آسانی نمی توان ترمیم نمود و یا از دید افکار عمومی ملت تورک آزربایجان جنوبی مخفی کرد.

امید است که خواسته های رژیم مبنی بر فراموشی مبارزه با رژیم اشغالگر تهران که عامل تمام بدبختی های ملت تورک آزربایجانی جنوبی بوده و هستند و جایگزینی این مبارزه بر حق با یک نفرت قومی متقابل با ملت کرد ،جامه عمل نپوشد و به بهانه انتخابات محلی فضای سیاسی منطقه به نفع خواسته اصلی رژیم که همانا شلوغ نمودن مراکز اخذ رأی و ایجاد مشروعیت برای خودش است تغییر سمت و سو داده نشود. در این راستا استثنا های موجود در مناطق خاص غرب آزربایجان نیز باید از طریق مذاکره و در صورت لزوم فشار بر نامزدهای موجود و مجاب نمودن بخشی از آنان به انصراف از ادامه رقابت و حمایت از کاندیداهای باقیمانده ملی گرای تورک باشد و بار این مسئولیت نیز بر دوش کسانی است که تحت عنوان فدرالیسم معتقد هستند که حصول به برخی از حقوق ملت از طریق سازوکارهای این چنینی میسور و ممکن است !

«تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی» با اعتقاد به اینکه مجموعه تحریم کنندگان (اعم از عرب و تورک و کرد و بلوچ و …) می توانند با وحدت عمل مشروعیت قانونی برگزیدگان انتخابی رژیم را مخدوش و راه را برای هرچه گسترده تر نمودن موج مبارزات مردم برای رفع ستم و اشغال بازتر نمایند ، با تأکید مجدد بر مواضع اصولی و منطبق با مرامنامه سازمانی خویش که در این رابطه و دیگر موارد مشابه اعلام داشته است و همواره خواستار تحریم سیرکهای سیاسی رژیم تحت عنوان انتخابات بوده است مگر اینکه با حضور نامزدهایی که تمثیل گر واقعی ملت تورک آزربایجان جنوبی بوده و به صورتی مستقل از ناحیه ملت و تشکیلات قانونی آزربایجانی نامزد شوند (فرضی که متاسفانه در حال حاضر هیچ احتمال مثبتی برای تحقق آن وجود ندارد) ، این همگرایی هر چند ناخواسته و قهری در رابطه با تحریم گسترده انتخابات فرمایشی رژیم را به فال نیک گرفته و با اظهار خوشبینی از نتایج سیاسی که از آن در آتیه ای نزدیک بدست خواهد آمد ، تداوم همیاری و همکاری عینی و عملی تمام نیروهای تورک آزربایجانی در آتیه و تدارک یک مبارزه تمام عیار و رو درو رو و با توسل به تمام راهکارهای ممکن و مشروع برای تحصیل حقوق حقه ملت تورک آزربایجان جنوبی را آرزومند است .

کمیته مرکزی

تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶