BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

درگیری مسلحانه

طی روزهای گذشته ، درگیری بین نیروهای مرزی رژیم با افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی پژاک منجر به کشته شدن یک افسر و یک درجه دار مرزبانی گردید. جنازه این قربانیان به هویت محمدرضا فیروزی اهل قوشاچای و جواد فرحی اهل بناب در محل اقامتشان طی مراسمی به خاک سپرده شده است

راه ملی : رژیم مرکزی حاکم بر تهران  با فرافکنی و به قصد توجیه حمایت های وسیع لجستکی و مادی که از نیروهای مسلح مخالف کشورهای هم جوار دارد با کتمان مسئولیت اصلی خودش از همان ساعات اولیه درگیری جمهوری ترکیه را مسئول عملیات مذکور معرفی نموده است !

شایان ذکر است که بواسطه بی عدالتی و تبعیض های سیستماتیک رژیم نسبت به خلق تورک آزربایجان جنوبی  و گسترش فقر در منطقه اشغالی آزربایجان جنوبی ، یکی از طرق معمول امرار معاش برای مردان پیوستن به نیروهای نظامی و انتظامی رژیم است و رژیم  با استفاده از این نیروها در صفوف نظامیان خود ، هم روحیه مبارزه مردم  با ظلم و اشغال را پایین می آورد و هم با قربانی نمودن آنان در مبارزه با جدایی طلبان کرد و قاچاقچی ها ، زمینه های ایجاد تنفر متقابل بین ملت تورک آزربایجان جنوبی و ملت کرد رافراهم می آورد .