BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

بابک خرمدين

« امروز زادروز بابک خرمدين است‌»

محل تولد : كليبر بلال آباد
علت مرگ : بريده شدن دست و پايش
آرامگاه : ندارد
مليت : تورك آذربايجانى
شناخته شده : مبارزه برضد اشغال گری اعراب پس از حملهٔ اعراب به آذربايجان.
جنبش : رهبر انقلابی جنبش سرخ جامگان
مخالفان : خلفای عباسی ، مامون و معتصم .

خلیفه : اگر توبه کنی ، میبخشمت !

بابک : گنهکاران توبه میکنند نه وطن پرستان .

خلیفه : تو اکنون در چنگ ما هستی !

بابک : جسمم آری ولی روحم نه ، دژ آرمان من تسخیر ناپذیر است .

خلیفه : جلاد قطعه قطعه اش کن تا با زجر بمیرد ! جلاد با یک ضربت دست راست بابک را قطع کرد .

بابک به زمین نشست و با خون کتفش صورتش را غرق خون کرد .

خلیفه : کافر ! این چه بازیست !

بابک: پیش نامرد باید مردانه مرد . با رفتن خون از تنم رخسارم زرد می شود و تو گمان میکنی از ترس است ! اما مرا ترسی از گلهٔ روباهان نیست . با قطع هر عضوم بابکی در این سرزمین متولد میشود .

با هر جمله ای که بابک میگفت عضوی از بدنش بر زمین میافتاد .

خلیفه : جلاااااااااااد ببر صدایش را !

و شمشیر فرود آمد .
و سَر ،، سَری که پیش هیچ ظالمی خم نشده بود به زمین افتاد .

به یاد بابک خرمدین ، غیور مرد تورك آذربایجان