BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / حماسه وحشت بردگان

حماسه وحشت بردگان

(تحولات پسا سیرک انتخابات)

(نقل از ماهنامه «راه نو» ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی – شماره ۷ – خرداد ۱۳۹۶)

بیانیه رسمی تشکیلات راه ملی پیرامون نتیجه نمایش سیاسی رژیم و مراجعت به ملت تورک جهت عضو گیری از مبارزان راه آزادی آزربایجان جنوبی

سیرک سیاسی رژیم پایان یافت و نتیجه نهایی آن بدون اینکه کمترین تنش اجتماعی ایجاد کند اعلام و پرونده از نظر رژیم و همراهان و همداستانان مختومه اعلام شد و جشن نیم بندی هم در بعضی نقاط به همین بهانه برگزار شد. شاید خیلی زود باشد که از پیروزی یا شکست حرف بزنیم.

شاید بحث پیرامون اینکه فرد منتخب تا چه میزان مطلوب بدنه و ساختار حاکمیت بوده و است هم به اندازه کافی گمراه‌کننده باشد . ولی پذیرش وی از ناحیه علی خامنه ای و نظامیان و سرمایه دارن وابسته به نظام اگر برنامه و نظری غیر از این داشتند کمی غیر عادی هم باشد تا اندازه‌ای گویای واقعیت‌های پشت پرده این سیرک و بازگشایی رموز نمادین نگین های رنگی آقای استبداد می‌تواند باشد.

البته اقدام‌های مدیریت شده و هوشمندانه رژیم هم به معنای کامل کلمه شگفتی ساز شد ! اینبار رقص مرگ پروانه ای اوپوزیسونهای دست ساز رژیم و هنرفروشان محبوبیت یافته در دل نسل های جوان و مهاجرین و پناهجویان متفرعن و تواب و معامله گران اندیشه ورز و روزنامه نگاران کرایه ای متعهد ساکن در غرب دست به دست هم داده و در فضایی آکنده از ترس که موسیقی امنیت چندش آوری که از جوی خونهای روان شده در سوریه و عراق فضای روانی مسحور کننده ای را برای مردم وحشت زده جغرافیای ملت تحت ستم می نواخت ، تیر مهلک دیگری را بر مفهوم دموکراسی و جمهوریت شلیک کرد و مردم بهت زده را به پای صندوقهای رأی کشانید. بی انصافی است که اگر بگوییم رژیم موفق نشد!

دیالوگ های موسوم به مناظره و اولین سخنان حسن روحانی پس از پایان سیرک سیاسی گویای آن است که جریان موسوم به اصلاحات با ژستی پیروزمندانه با ایفای نقش ناجی بیشتر از عرصه سیاست داخلی ، حوادث عرصه بین‌المللی را هدف قرار گرفته و با انحراف ذهن مردم ریشه تمام مصائب را نه در درون بلکه در بیرون از جغرافیای این سرزمین معرفی و در تداوم توجیه بی مسئولیتی های خویش عرصه را کماکان در اختیار تاخت و تاز های علی خامنه ای و نهادهای وابسته به آن رها خواهند نمود.

البته مردمان طبقه ثروتمند و متوسط که ثروت خود را مرهون این تشتت ها هستند و محور اصلی تلاشهای انتخاباتی اخیر بودند برای مدتی احساس امنیت و اطمینان به برخورداری از مزایای داشته های خود را تقویت شده یافته و از تثبیت وضعیت خوشحال خواهند بود ، حتی نگرش مهاجرین متمکن ساکن در خارج کشور نیز که سودای توسعه کسب و کار خویش را دارند بر این اساس شکل گرفته است و آن‌ها انتظار دارند با حمایت از مشروعیت رژیم بعنوان بخشی از بدنه سیستم نقل و انتقال پول و ثروت در جریان غارت ثروت‌های مردم و کشور طی سالهای آتی باشند!

بخش درونی تر حاکمیت که حول و حوش نهادهای وابسته به علی خامنه ای بعنوان قسمتی از این سیرک سیاسی وارد میدان شده بودند متعاقب این نمایش انتخاباتی به بخش اعظمی از خواسته‌های خود رسیدند . آن‌ها توانستند مخفی ترین و بی نام و نشان ترین عضو هیئت مرگ قتل عامهای دهه شست را به صورت علنی در زیر پروژکتورهای آشکار ساز اجتماعی به تبلیغ بگذارند و با کسب عنوان «آیت الله» برای رئیسی بزرگترین کمپین حمایتی برای وی و تائید اقدام‌ها جنایتکارانه هیئت موصوف و رژیم را ایجاد و با کسب

نزدیک به شانزده ملیون رأی برای وی از آن بعنوان یک حکم برائت برای رژیم در مواجهه با عظیم ترین جنایت اتفاق افتاده در ثلث قرن اخیر این جغرافیا هم در عرصه های داخلی و هم در عرصه های خارجی استفاده کنند. یعنی با داشتن بیش از ثلث آراء! نقش یک اقلیت مخالف با دولت حاضر را نیز بازی کنند. همان دولتی که بواقع به نیابت از خود آن‌ها نقش بازی می کند!

تأثیر روانی و عینی نتیجه این سیرک انتخاباتی بر جریانهای سیاسی منتقد و مخالف نیز خیره کننده است . منتقدین عموماً با تأثیر‌پذیری از اپوزیسیون های دست ساز و همراه با رژیم در خلق این شگفتی! مشارکت داشتند . ولی از نگاه صرف آماری نیز با احتساب آرای باطله رقمی بالاتر از پانزده ملیون مخالف برای کسانی که از منظر عقیدتی خود را در تضاد با این حاکمیت دیده و موجودیت آن را تحت هیچ عنوان تحمل نمی‌کنند ، متصور نیست البته با لحاظ نمودن کسانی که در هر حال هیچ انتخابی در امور سیاسی نداشته و نخواهند داشت این رقم می‌تواند در خوشبین ترین صورت دوازده ملیون نفر باشد. این دوازده ملیون نفر در حال حاضر مصمم ترین قشر اجتماعی کشور هستند که در عین ایمان به مخالفت با این رژیم هیچ توافق عملی و ارتباط تشکیلاتی با هم ندارند و بواقع ادامه این وضعیت بلاتکلیفی و ایزوله نمودن کامل آن‌ها به منظور دوری از عرصه رخدادهای سیاسی از جمله آرزوهای همیشگی رژیم تهران بوده و است. تحریم کنندگان سیرک انتخاباتی اخیر از جمله شاخص ترین این نیروها هستند که باید با درک کامل وضعیت و قدرتی که دارند از همین امروز باید در تدارک تدوین برنامه‌های خود برای رهایی این سرزمین و مردمان مختلف آن از چنگ این رژیم جنایتکار و حاکمیت استبدادی و خودکامه باشند .

تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی علیرغم اینکه هنوز ساختار کامل و نهایی مورد نظر خود را ایجاد ننموده است ولی با ابتناء به آیینهای اساسی و مرامنامه مصوب اصولی خویش بر این موضوع تأکید دارد که حتی اگر دو ملیون نفر از آزادیخواهان مخالف این حاکمیت جزو ملت تورک آزربایجان بوده باشند می‌تواند با اتکاء به عزم راسخ این زنان و مردان مصمم ، با راه کارهای پیشنهادی خود ، خط مبارزه واقعی با دیکتاتوری و استبداد و استحمار و اشغالگری را به صورت پر‌رنگ تری اداره و تعقیب و همراه با دیگر سربازان راه آزادی و مبارزان و فدائیان ملل در بند در این جغرافیای ستم و تبعیض ، خصوصاً مبارزان ملت

تورک آزربایجان جنوبی با تبری و دوری جستن از شعارهای فریبنده و کاذب تحمیلی و القاء شده از ناحیه مزدوران و عوامل رنگارنگ رژیم ، خط اصیل مبارزه ملی را با هر روش ممکن تعقیب نماید . خطی که افق رهایی ملتها از ستم و تبعیض و اشغالگری را فارغ از ناسزا ها و دشنامهای رژیم و بردگانش ترسیم خواهد کرد بی آنکه اندازه سر سوزنی مشروعیت به این رژیم فاسد و جنایتکار تقدیم نموده باشد !

فلذا در تعقیب این راه پرخطر ، اما پر افتخار و غرور انگیز به ملت تورک قهرمان اما در بند آزربایجان جنوبی ، خصوصاً جوانان و دختران و پسران پر شور مراجعت نموده و حضور آنان در کنار خود را طلب می کنیم. برای تحقق این منظور و کسب معلومات از مواضع رسمی ما می‌توانید به سایت ملی یول و یا ماهنامه راه نو ارگان اطلاع رسانی تشکیلات مراجعه کنید و در صورت موافقت با مرامنامه تشکی این سازمان درخواست همکاری و عضویت در تشکیلات را به نشانی الکترونیکی ما uye@milliyol.org ارسال فرمایید.

پیروزی و سعادت واقعی از آن ملت تورک آزربایجان جنوبی خواهد بود.

«زنده باد خلق تورک» «زنده باد آزربایجان جنوبی»

کمیته مرکزی

تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی