BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / قیام شکوهمند ۱۸ آبان سال ۱۳۹۴

قیام شکوهمند ۱۸ آبان سال ۱۳۹۴

ملت تورک آزربایجان جنوبی

قیام شکوهمند ملی شما در ۱۸ آبان سال ۱۳۹۴ در اعتراض به توهین بی شرمانه صدا و سیمای رژیم حاکم بر تهران که در جمیع شهرهای آزربایجان جنوبی خصوصا در شهرهای بزرگ آن از جمله تبریز و اورمیه و اردبیل و زنجان و خیاو و خوی و حتی تهران صورت گرفت و با سرکوب خشن مزدوران سرکوبگر رژيم با توسل به اسلحه و گاز اشک آور و باتوم مواجه گردید ، نه تنها هشداری عملی و کوبنده ای به عاملان مستقیم آن توهین تلقی می‌شد بلکه در بطن آن خروش ملیونی ملت تورک علیه نژاد پرستی سیستماتیک حاکم بر تهران نیز به وضوح نمایش داده شد و قدمی دیگر در تثبیت وضعیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ملت تورک در منطقه خاورمیانه برداشته شد.

این قیام شکوهمند بقدری موجبات ترس حاکمان را فراهم ساخت که نه تنها عاملان بله قربان گوی رژیم در سطح نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و … برای مصلحت هم که شده در صفوف مردمی ملت تورک جای گرفتند ، خیلی سریع فتیله را پایین کشیدند و دست اندرکاران آن را فتیله پیچ کردند (در ظاهر از کار برکنار کردند) و به منظور مخفی نمودن دستهای بر آمده از بطن حاکمیت که در پشت این توهین بود ، فریبکارانه و به دروغ از غیر قابل بخشش بودن مزدوران خویش سخن راندند !

ولی خوب می‌دانید که این اقدام‌هاصرفاً به منظور خلاصی از شراره های خشم ملت تورک بود ولی همانطور که پیش‌بینی می‌شد به مرور زمان همدستی و همداستانی آنان بر همگان آشکار شد و نه تنها مزدوران اهانت کننده با هیچ محدودیت و مجازاتی روبرو نشدند و پشت پرده این هجمه ها در امنیت کامل باقی‌مانده و از هویت آن‌ها رونمایی نشد ، بلکه خیلی از جوانان برومند ملت تورک تحت عناوین واهی توسط بیدادگاههای رژیم تحت پیگیرد قضایی! واقع شدند.

و تآسف بار تر اینکه می‌دانیم رژیم خیلی ماهرانه غالب این اقدام‌های شریرانه خود را با توسل به مهره‌هایی بریده از خود ملت تورک و در حوزه ای کاملاً حساس یعنی در عرصه ادبیات کودکان سامان می‌دهد تا ریشه‌های بالقوه هویت ملی ما را هدف قرار دهد. حتی شنیدیم که خیلی وقیحانه گفتند ملت تورک نباید در امر آموزش فرزندان آن‌ها توسط رژیم دخالت کند و باید بی سر و صدا نظاره‌گر استحاله فرهنگی آنان باشد !!!

قیام ۱۸ آبان با تمام صلابتی که داشت تنها یک دفاع خوب در برابر حمله بود و رژیم با توسل به تمام ابزارهایش از صعود آن به فاز بالاتر یعنی دفاع ذاتی از هویت ملی و جبهه گیری علنی برای احقاق حقوق یک ملت جلوگیری کرد ، ولی شعارهای تهاجمی هم شکل گرفت که مقصر آن فقط توهین کنندگان برنامه فتیله نبودند.

مضاف بر قدرت خویش به نقاط قوت دشمن نیز پی بردیم . به همین بهانه ! باز هم علیرغم اکثریت بودن اقلیت خطاب شدیم ! علیرغم ملت بودن بازهم قوم خطاب شدیم ! کسانی که به ظاهر در صف مردم جای گرفتند حرفهایی زدند که نباید می زدند ! در حالی که تیم توهین کننده و اربابانشان توهین به ملت تورک را انکار کرده و حتی بواسطه آن معذرت خواهی کردند ، این اشخاص فریبکار هویت ملت خویش را تعمداً همانند کسروی ها و پان ایرانیست ها تکذیب و شما را آذری و آذری زبان خطاب نمودند!

با تمام این احوال ما معتقد هستیم که تنها ملت تورک آزربایجان جنوبی حق قضاوت در رابطه با جمیع اتفاقات مرتبط با خویش را دارد و امید است که در آستانه دومین سالگرد این قیام شکوهمند با ترتیب دادن مراسمی در پاسداشت این قیام ، ایستادگی خویش در راه مبارزه برای تحقق تمام حقوق خویش را به معاندان و دشمنان ملت تورک یادآوری نمایند.
زنده باد قیام شکوهمند ملت ترک آزربایجان!
مرگ بر رژیم راسیستی!
تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی