BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / ملت عرب احواز

ملت عرب احواز

اعضاء و هواداران جنبش النضال برای آزادی الاحواز
خانواده محترم و مادر و پدر شهید راه آزادی احمد مولا المذحجی، رهبر آزادی خواه جنبش النضال برای آزادی الاحواز
ما صدای گلوله های شلیک شده توسط مزدوران صادراتی رژیم نژادپرست را در لاهه شنیدیم ، گلوله هایی که قبل از شکافتن پیکر مبارزمرد احوازی بار دیگر جنایت پیشه گی و ترورمنشی رژیم نژاد پرست حاکم بر تهران را فریاد زدند. فریادی که انعکاس آن را در خیزش دیگر باره ملت عرب الاحواز به عینه می‌بینیم .
براستی که بازنده واقعی این جنگ نابرابر هم همین رژیم دیکتاتور و خونریز خواهد بود.
چرا که ما ایمان داریم که خون رنگین هر شهید مبارز ملت ،‌ اراده یاران را در پیمودن راه آزادی وطن جزم تر و استوارتر میسازد! هر چند غرقه در خون شدن فرزند، قامت مادران را در هم شکسته صورتهای عذرایی خواهران را ملال زده و آتش فشانی از اندوه را در دل پدر و برادران و …می کارد ، ولی نگاهها و نغمه های استوار بازماندگان شهدا در تدارک دوام مبارزه شهیدان به خون خفته رازی است که جز به پیروزی تعبیر نمی‌شود و ما خوشحالیم که این نغمه های دیکتاتور شکن را در جای جای الاحواز می‌شنویم !
بدانید که تشکیلاتهای سیاسی تورکان آذربایجان جنوبی و آزاد زنان و مردان ملت تورک نیز در اندوه شما شریک هستند و پای به پای شما در راه آزادی تمامی ملل در بند تا هنگام استقرار حاکمیت کامل ملتها بر سرنوشت خویش رهرو این راه خواهند بود .
این جنایت ها نه فراموش شدنی هستند و نه بخشیدنی ، چرا که اشک مادران ستم دیده حرمت دارد و حق این حرمت ادا نمی‌شود الا به مرگ جلادان و ستمگران بدنام !
درود بی پایان به ملت بپاخواسته عرب احوازی !
پیروز باد مبارزه زنان و مردان آزدی خواه و حق طلب !
پاینده باد اتحاد و همکاری ملل تحت ستم بر علیه رژیم نژاد پرست!
کمیته مرکزی
تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی