BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / بیانیه اعلام تشکیل اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی از سوی سازمانهای استقلال گرای آذربایجان جنوبی

بیانیه اعلام تشکیل اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی از سوی سازمانهای استقلال گرای آذربایجان جنوبی

رژیم اشغالگر فارس با ایجاد تفرقه در جنبش ملی، با هدف دور کردن آن از اهداف اصلی و تبدیل آن به نهضتی بدون ایدئولوژی و تحت کنترل خود تلاش می کند. رژیم فارس- ایران برای این منظور با هزاران بازی سیاسی و فتنه انگیزی حتی از تشکیل سازمانهای تروریستی چون حزب الله و تامین مالی آنها هم خودداری نمی کند. بدون شک سازمانهای استقلال گرای حرکت ملی آذربایجان ضمن خنثی کردن اینگونه فتنه انگیزی رژیم ایران، با هدف تداوم مؤثر مبارزه در راه استقلال آذربایجان جنوبی تلاش خواهند کرد.
حال ضروری است که مبارزه استقلال خواهی آذربایجان جنوبی بیش از پیش سازمان یافته تر و قدرتمندتر گردد. گرچه اتحادیه ها و اتفاق هایی تا حال با تلاشهای مشخصی تشکیل یافته، اما به علت عدم وحدت در تفکر و عدم شفافیت در هدف با شکست روبرو شده و نتایج مطلوب حاصل نشده است.
حال ما به عنوان سازمانهای استقلال گرای دارای تفکری مشابه و واحد و نیز دارای تاکتیک و استراتژی شفاف در هدف، بعد از مذاکرات طولانی با هدف تداوم مؤثر مبارزه استقلال طلبانه آذربایجان جنوبی تشکیل اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی را اعلام می نماییم. اعلام می کنیم که بعد از این به عنوان سازمانهای استقلال گرا در ترکیب اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی بر روی تمام سازمانهای استقلال طلب آذربایجان جنوبی باز می باشد. آرزو می کنیم سازمانهای سیاسی که صریحاً در راه استقلال آذربایجان جنوبی مبارزه می کنند در صورت قبول پلاتفورم اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی عضو این اتحادیه گردیده و با اتحاد، بصورت قدرتمند به مبارزه استقلال طلبانه خود ادامه دهیم. اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی عضویت فردی را نمی پذیرد و صرفاً سازمانهای سیاسی استقلال گرا می توانند عضو این اتحادیه گردند.

سازمانهای تشکیل دهنده:
1- اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
2- سازمان راه ملی
3- حزب استقلال آذربایجان جنوبی