BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / تشکیلات راه ملی / بیانیه و فراخوان به حمایت و مشارکت همگانی در اعتصاب

بیانیه و فراخوان به حمایت و مشارکت همگانی در اعتصاب

 

 

 

ملت قهرمان آزربایجان جنوبی

نیک می دانید که طی ۴۰ سال حاکمیت جابرانه رژیم جنایتکار و راسیستی حاکم بر تهران ، به جز معدودی مزدور و کاسه لیسان حکومتی که با سوء استفاده از امکانات دولتی با رانت خواری و غارت ثروتهای عمومی و تصاحب اموال مردم توانستند به قارونهای زمانه ما تبدیل گردند. اکثریت مطلق ملل تحت ستم ، حتی ملت فارس، به دلیل سیاستهای مداخله گرایانه و فساد و بى لياقتى سران حكومتى و … از حیث معیشت و حیات در نداری و درماندگی غوطه ور شده و غالب مردمان آن با فقر و تنگدستی روزگار میگذرانند.

قشرهای آسیب پذیر جامعه و بویژه کارگران، سالهاست که آگاهانه و هوشمند از هر فرصتی جهت اعتراض به سیاستهای خانمان بر انداز اقتصادی- سیاسی رژیم استفاده کرده و پیشتازی خود را در احقاق حقوق صنفی و سیاسی به منظه ظهور و نمایش گذارده اند.

مدتی است، «کامیونداران» نیز دوباره در اعتراض به این سیاستهای بدفرجام رژیم دست به اعتراض زده و گسترده ترین و طولانی ترین اعتصاب گروهی را با وجود ارعاب و تهدیدهای مزدوران و نیروهای سرکوبگر رژیم عملی ساخته اند .

خوشبختانه چند روزی است که «بازاریان» آزربایجان جنوبی نیز ، بویژه بازار تبریز بار دیگر ماهیت ضد استبدادی و آزادیخواهانه اصناف را با شرکت در اعتصاب و بستن بازار نشان داده و بار دیگر پیوند خود با مردم را نشان داده و بر همراهی و همگامی خویش با خیل مردمان این سرزمین تاکید دگرباره نمودند. افتخاری بزرگ که در کارنامه مبارزاتی و عدالت طلبی و ظلم ستیزی آنان ثبت و ضبط خواهد شد.

دانشجویان و دانش آموزان غیرتمند تورک آزربایجان جنوبی

اینک نوبت حضور آگاهانه شما فرا رسیده است تا حلقه اتصال این اعتراضات با بدنه توده ای جامعه باشید و خط و خطوط عملیاتی این مبارزه را شکل بدهید و به پیش ببرید . بی شک حمایت عملی شما از مبارزات حق طلبانه «کامیونداران» و «بازاریان» و گسترش آن به تمامی قشرها و طبقات جامعه خصوصاً «کارگران» و «زنان» و در نهایت با به حرکت در آوردن توده های دردمند و رنجور و به جان آمده ملت و شکل دهی اجتماعی به اعتراضات با شرکت جمیع آحاد مردم در اعتراضات خیابانی، هم تدبیرهای رژیم برای سرکوب اعتصاب کنندگان کنونی را نقش بر آب خواهد شد و هم از یک سو باعث ترس و ناامیدی در بدنه مزدوران رژیم و امیدواری به آینده ای بهتر در بین تمام مردم منجر خواهد شد.

اما حتماً می دانید که ، دشمن نیز مثل همیشه در کمین نشسته است تا همانند قیام شکوهمند بیست و نهم بهمن، با مهندسی اعتراضات و خواستهای شما و مردمی که چشم امید به شما دارند ، هدف نهائی ملت ما از این نارضایتی ها را که همانا، رهائی از اسارت زندانی بنام ایران و تفکری نژاد پرستانه میباشد ، در قالب خواسته هایی صنفی و رفرم در شکل حکومتی تقلیل و در نهایت بی اثر و بی رمق گردانیده و سپس سر به نیست نماید.

به همین خاطر باید به عنوان یک تدبیر ملی بیاد داشته باشیم که در هر اعتراض و حركت اجتماعی، علاوه بر خواستهای صنفی، با سردادن «شعارهای ملی» و بویژه «استقلال خواهانه» خویش مانع از تحقق اهداف پلید و حيله گرانه رژيم، همچون حوادث و رخداد های سالهاى گذشته گرديم.

بی شک آینده متعلق به ملت بزرگ ماست.

زنده باد مبارزه کارگران، كاميون داران ، بازاریان ، دانشجویان و دختران و زنان آزاده ملت تورک آزربایجان جنوبی بر علیه رژیم جنایتکار راسیستی.

زنده باد مبارزه رهائی بخش ملت تورک آزربایجان جنوبی.

کمیته مرکزی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی
بیستم مهرماه سال یکهزار و سیصدو نود هفت