BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / تدارکات جنگی یا تحکیم رژیم و تبدیل شدن به کره شمالی خاورمیانه !؟

تدارکات جنگی یا تحکیم رژیم و تبدیل شدن به کره شمالی خاورمیانه !؟

تدارکات جنگی یا تحکیم رژیم و تبدیل شدن به کره شمالی خاورمیانه !؟

مدتی است که سر تیتر خبرهای جهان تنش و حتی احتمال درگیری نظامی امریکا و رژیم نژادپرست جمهوری اسلامی میباشد. البته این تنش و به اصطلاح دشمنی از همان ابتدای به قدرت رسانیدن رژیم آغاز شده و با اشغال سفارت امریکا از سوی دانشجویان خط خمینی وعملیات ناموفق طبس اوج گرفته و با روندی روبه رشد در طی این چهل سال ادامه داشته و تازگی ندارد !؟
اما تروریست خواندن سپاه از سوی امریکا ، اعزام ناو هواپیمابر به خلیج و دریای عمان و رجز خوانیهای سیاستمداران و نظامیان دو طرف و بویژه تهدید بستن تنگه هرمز از ناحیه پاسداران رژیم و انفجار مشکوک چند کشتی تجاری عربستان و امارات در نزدیکی بندر «فجیره» ، و اذعان به دست داشتن جمهوری اسلامی و یا نیروهای وابسته به آن در این «خرابکاری» از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس و برخی مقامات امریکائی و عربی تا حدودی احتمال رویاروئی نظامی را جدی ساخته !؟
هرچند که هم رهبر رژیم و هم مقامات دولت ترامپ به طور مکرر تکرارمی کنند که «قصد» برخورد نظامی و جنگ، با همدیگر را ندارند، اما در ظاهر هیچ کس حرفهای آنها را جدی نگرفته است و اروپا، روسیه و خصوصاً برخی کشورهای عربی با اظهار نگرانی از برخوردهای احتمالی خصمانه بین آن دو ، در تلاش برای حل و یا کاهش تنش موجود میباشند !
بی هیچ تردید، سیاست ایران هراسی آمریکا و ادعای دشمنی با آن و جایگزینی رژیم به جای شوروی سابق به عنوان دشمن و محور شرارت در ادبیات سیاسی ایالات متحده، چهل سال است که بیشترین نفع مالی را برای امریکا، روسیه و اروپا داشته و ضررهای غیر قابل جبرانی را به کشورهای منطقه و ملل ساکن در آنها وارد ساخته است .
بر کسی پوشیده نیست که طی دو دهه گذشته، تمامی مخالفان جدی توسعه طلبی رژیم در منطقه با دخالت نظامی غرب از بین رفته و عملاً راه برای یکه تازی رژیم تهران در منطقه و حتی فراتر از آن، فراهم گردیده است !
حمایت رژیم از جریاناتی همانند حزب الله نیز با آنکه سبب ضررهای فراوان مادی برای ملل ساکن در زندانی بنام ایران را به همراه داشته اما عملاً به توسعه طلبی اسرائیل مشروعیت و دست نظامیان آن را در سرکوب خواستهای بحق ملت فلسطین بازتر ساخته!
فضا سازی مدیاهای عمدتاً وابسته به غرب و تبلیغ احتمال وقوع درگیری بین رژیم و امریکا، برای مردمی که کمرشان در زیر بار استثمار و ظلم و ستم های بی حد و حصر سرمایه داران تازه به دوران رسیده و آقازاده های
۱

رژیم خم شده است، از یک سو مایه امیدواری گشته، چرا که احتمال سرنگونی رژیم در صورت حمله امریکا و شکست آن با توجه به تجارب پیشین هست و از سوئی ترس از فراگیر شدن شعله های ویرانگر جنگ و تبدیل شدن وضعیت آنها به سرنوشت عراق و سوریه آنها را نا خواسته به سمت قبول ادامه غارتگری رژیم سوق میدهد که خود کاملاً هدفند طراحی گشته و اجرا می شود !
هرگز نباید فراموش نمود که بیش از یک قرن است که رژیمهای شاه و شیخ با حمایت و پشتیبانی دولتهای غربی در جهت اجرائی کردن خواستهای آنها بر سر کار آورده شده و هر گاه ترس از قیام ملتها و بهم خوردن پروژه یشان بیشتر شده است، به سرعت دست به عمل زده و با آلترناتیو سازی دروغین و حمایت از آن و مخالفت با حاکمیت وقت بنام دفاع از آزادی و مردم دست به مهندسی اعتراضات مردمی زده و نگذاشته اند ملتها به آزادی حقیقی برسند .
این روزها نیز که به دلیل رشد آگاهی و تشکل یابی ملل تحت ستم میرود تا با قیامی همگانی بساط نظام و افکار پوسیده راسیستی برای همیشه به زباله دانی تاریخ افکنده شود، حامیان بین المللی رژیم دست به کار شده اند تا مانع از سرنگونی تفکر راسیستی و ایرانشهری موجود گردند.

اما چگونه میتوان با این توطئه جدید با روشهای کهنه شده مقابله کرد؟

همانطور که پیشتر قید شد، تمام تلاش طراحان رژیم و قدرتهای استثمار و استعمارگر جهانی در راستای خنثی سازی خشم هدفمند ملل تحت ستم میباشد تا با به انحراف کشاندن خواست مشترک همه ملل تحت ستم،مانع از فروپاشی تفکر ایرانشهری در زندانی بنام ایران گردند، به همین خاطر :
۱- آنها در تلاشند تا مانع انسجام ملتهای تحت ستم و بویژه ملت تورک آزربایجان جنوبی در قالب تشکیلاتهای حرفه ای گردند. و در این هدف گذاری، همگام با سرکوب عریان، با ترور شخصیتی فعالان شناخته در تشکیلاتهای سیاسی و سوق دادن افکار عمومی ملل تحت ستم به ناکارآمدی تشکیلاتها و وابسته نشان دادن آنها به قدرتهای خارجی و…درصدد جدائی مردم با سازمانهای سیاسی میباشند.میباشند..
۲- آنها در تلاشند تا تفکر رهائی و استقلال ملل تحت ستم را به بهانه عدم مقبولیت بین المللی!؟، هزینه های جانی فراوان!؟، سرکوبگری رژیم!؟، عدم آمادگی ملت و تشکیلاتها!؟ با ایرانگرائی پنهان در قالب گفتمانهای فریبنده و بی در و پیکری همانند فدرالیسم! در صورت قدرت یابی بیش از انتظارشان از میان برداشته و مانع از تاثیرگذاری این تفکر در روند قدرت گیری خلقهای تحت ستم گردند!
مدافعین چنین گرایشاتی انگار فراموش کرده اند که قبولاندن حق مسلم استقلال وظیفه اصلی مبارزان راه آزادی بوده و تحصیل
۲

این حقوق اساسی ملتها هرگز نمی تواند از ناحیه دیگران خصوصا دول و قدرتهایی که فی ذاته در صف نخست پایمال کننده آن حقوق بوده اند ! به عرصه عمل برسد و همانند یک کادو تقدیم گردد .
بی تردید بدون اراده و عزم ملتها ، رهایی از استعمار و اشغال و بدست آوردن استقلال تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و در صورت عزم جزم ملت به تحصیل این حقوق ، پرداخت هر بهائی در قبال آن هم ممکن و هم جائز هست و هیچ ملتی را بخاطر ایثارگری و فداکاری در راه تحقق آرمانهایش نمی توان مورد تخفیف و سرزنش قرار داد بلکه چنین ملتهایی همواره در تاریخ مورد تفاخر و احترام خاص بوده و خواهند بود.
آنها فراموش کرده اند ترسانیدن ملتها با توسل به این بهانه ها در حقیقت همکاری و مساعدت با قدرتهای استعماری است که می خواهند به صورت نمایشی تن به عقب نشینی و قبول آزادی و استقلال ملتها بدهند ولی همزمان با تبلیغ تسلیم و انتظار و طلب از مسببین! استمرار حاکمیت مستبدین و اشغالگران به صورت و رنگی دیگر را فراهم می سازند .
مگر در جنایتکاری و خونریزی رژیم و اپوزیسیون رنگارنگ آن کسی شک دارد که با تاکید بر آن دلایل انحرافی ، قصد منصرف کردن مبارزان حقیقی را دارند؟
چرا آنها فراموش کرده اند که یکی از وظائف روشنفکران و اندیشمندان تقویت امید و ایجاد حس و شعور مبارزاتی و سرزندگی ملتها است و نه ترسانیدن و به انفعال و سکون کشانیدن آنها !؟ براستی آنها چرا به جای اهتمام در این امور با طرح شبهه های ناروا وضعیت را وهم آلوده تر و ترسناکتر می نمایانند ؟ کسانی که مدعی اند ملت و تشکیلاتها آماده نیستند ! چطور به خودشان اجازه می دهند به قیامهای پرشکوه همین ملت که جز در سایه سازماندهی های داهیانه ممکن نمی بود و نمی توانست شکل بگیرد افتخار بکنند!؟ کافی است به قیامهای یکم خرداد و هیجده آبان و نقش بارز مردم وتشکیلاتها نظری افکنده شود تا پوچی این ادعا بر خودشان برملا و آشکار گردد.زادی

۳- آنها در تلاشند تا با ترسانیدن مردم از بیم و خطر تبدیل شدن زندانی بنام ایران به سوریه مانع از خیزشهای عمومی گردند.
وبه همین دلیل تعمداً با برجسته کردن نقش مزدوران تروریست رژیم و استقرار آنها در مناطق مختلف و توجیه جنایات آنها،بعنوان بازوی تبلیغاتی و پروپاگاندای حاکمیت انجام وظیفه نموده و وفق تمنیات رژیم ! در تلاشند تا مانع از تحقق قیام و گسترش تحرکات ضد دولتی و خیزش مردم در تمام نقاط کشور فعلی برای تغییر اساسی وضعیت گردند.
حامیان چنین گرایشاتی متأسفانه از درک قدرت ملت عاجز بوده و یا نقش مردم و سیل خروشان خشم آنها را تعمداً به بوته فراموشی سپرده و نمی دانند که هیچ سلاح و مزدوری توان مقابله با اراده یک ملت به پا خواسته را ندارد.
در یک کلام شاید بتوان گفت اینها اصلا به ملت باور و اعتقادی ندارند که در راستای رسیدن به حقوق و آزادی های آن ملت نیز بتوانند با ایمان و اعتقادی قلبی بیاندیشند و چاره جویی نموده و راهکار اجرایی برای ملت ! و نه حاکمیت ! ارائه نمایند.
نیم نگاهی به انقلابات آزادیبخش و نقش مردم و قدرت افسانه ای سرکوبگری حاکمان سرنگون شده حقانیت گفته هایمان را اثبات میکند. افسوس که همه می دانیم ، چشمانی که تعمداً بسته شده باشند هرگز نمی توانند شاهد جلوه های بدیع نمایش داده شده بر پرده نمایش پیش روی خود باشند!
۳

۴- آنها در تلاشند پس از ترویج پروسه وحشت زایی ، در گامهای بعدی با معرفی آلترناتیوهای آبرو باخته، ملل تحت ستم را به انتخاب بین رژیم و آنها وادارند. ولی غافل از آنکه نمی دانند اینبار تشکیلاتهای اصیل و مردمی و گروههای مبارز و ملل تحت ستم آگاه تر و هوشیارتر از آن هستند که به جای سنتز، آنتی تز را انتخاب کنند و بی شک سنتز رژیم و اپوزیسیونش استقلال ملل تحت ستم میباشد ولاغیر. و اثبات امری خلاف این گذاره با هیچ استدلال عقلی و منطقی ممکن و میسور نیست و آنها دیگر توان یاری رسانی به رژیم در حال اضمحلال و سرنگونی ودیگر طیف های آلترناتو تازه نفس آماده نوکری برای دول و قدرتهای استعماری را نخواهند داشت.
۵- آنها در تلاشند تا با ایجاد درگیری محدود و کنترل شده و سپس آتش بس ! امکان آن را فراهم کنند که هر دوطرف با توجیهات خاص ، خود را پیروز جنگ قلمداد کنند ! تا با دستانی باز بتوانند ماموریت های محوله را به سرانجام برسانند. بویژه سپاه با تبدیل شدن به قهرمان و مدافع کشور و پیشاهنگ مبارزه با امپریالیسم امریکا و کسب مقبولیت و مشروعیت نداشته یکه تازمیدان شده و تمامی ارکان حکومتی را قبضه نموده و تماماً رژیم را به دولتی میلیتاریستی تبدیل نماید . و هیچ طیف و گروهی نیز نتواند جسارت رویارویی و یا مخالفت با آن را بروز بدهد تا سیستم حکومت نظامی مخفی مذکور در قانون اساسی رژیم به صورتی عینی تر در جامعه پیاده شود.
ناباورانی که هنوز هم در وابستگی رژیم به قدرتهای جهانی و پروژه بودن آن شک دارند ! با کمی کنکاش در رخدادهای تاریخی قبل از بهمن ۱۳۵۷ و بعد از آن و دیگر اتفاقات رخ داده ، میتوانند واقعیت را درک و متوجه گردند که رژیم از اولین روز روی کار آمدن خود از حمایت کامل غرب (خصوصاٌ امریکا) ، روسیه و چین برخوردار بوده و زیر چترهمین حمایت هاست که توانسته در طول این چهل سال با سرقت انقلاب ضد سلطنتی، تمامی آزادیهای اجتماعی را از میان برداشته و با کشتار و شکنجه تا به امروز بر اریکه قدرت تکیه زده و زجزخوانی نماید و به تعبیر دزدان سرقافله خود چشم بصیرت مردم را کور نماید!

ملت فهیم تورک آزربایجان جنوبی !
هیچ دیکتاتوری نتوانسته در مقابل اراده ملتهای بپاخواسته مقاومت نماید و علیرغم مشقت بار بودن مقاومت و مبارزه در قبال مستبدین و اشغالگران و زیاده خواهان، دستگاههای مبتنی بر دیکتاتوری و ظلم و ستمگری و جور دیر یا زود توسط انقلاب مردمی به زباله دان تاریخ افکنده شده اند.
بی شک عمر رژیم دست نشانده نیز رو به پایان نهاده به همین علت اربابان آنها که با سرنگونی رژیم دست پروده خودشان تمامی برنامه های استراتژیکی خود را در خطر دیده اند جداً به تکاپو افتاده اند تا بار دیگر با مهندسی اعتراضات و انقلاب مردم و آلترناتیوسازی دلخواه از نوکران سرسپرده خویش برای پسا جمهوری مثلاً اسلامی ! بتوانند با دزدیدن قیام مانع از سرنگونی تفکر آریا محوری در زندانی بنام ایران گردند . غافل از آنکه امروزه تمامی ملل تحت ستم و بویژه ملت تورک آزربایجان جنوبی به چنان درجه ای از آگاهی و سازماندهی رسیده اند که دیگر فریب شعارهای دروغین آنها و اپوزیسیونهای دست ساز رژیم و اربابان آنها و مزدوران انتصابیشان را نخواهند خورد.

۴

جوانان غیرتمند تورک و فعالان سیاسی حرکت ملی !
به دست گیری تمامی ارکان حکومتی توسط سپاه سرکوبگر در آتیه ای نزدیک بویژه در گیری هدفمند و محدود با غرب جهت مشروعیت بخشی به سپاه ، بی شک با دستگیریهای گسترده و افزایش جو امنیتی همراه خواهد بود وآنها تلاش خواهند کرد تا هر صدای مخالفی را بنام مزدوران خارجی ، دشمنان وطن! و… خفه نمایند .
به همین خاطر :
۱- سازماندهی مخفی و ارتباط ارگانیک و حرفه ای با سازمانهای سیاسی آزربایجانی بویژه استقلال خواهانی که حق دفاع مشروع را قبول دارند میتواند جلوی دستگیریهای کور و گسترده را بگیرد ، چراکه یکی از وظائف سازمانهای سیاسی و تشکیلاتهای حرفه ای در قبال اعضاء و نیروهای کادر و هواداران در ارتباط ، آموزش نیروها برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه رژیم پیش از هرگونه دستگیری و رهایی از دام و یورشهای عناصر سرکوبگر و هم چنین آموزش راهکارهای مقابله با دشمن و مزدورانش بعد از دستگیری و استقرار در بازداشتگاهها و آموزش مسائل امنیتی راجع به دوران بعد از حبس و رهایی از زندان می باشد.
۲- حرکت سازمان یافته و انتقال تجربه های پیشین و نیز بکارگیری قابلیتهای تشکیلاتی مطمئنا میزان ضربه پذیری را کاهش داده و توان اجرائی فردی و تشکیلاتی فعالین را در راه خدمت به مردم افزایش میدهد.
۳- باحفظ تمامی موارد امنیتی به خیابان کشاندن اعتراضات مردمی و تلاش در هرچه پرشکوه برگذارشدن آن مشروعیت پوشالین رژیم را با چالشی جدی مواجه می سازد.
۴- برای پرهیز از غافل گیری در زمینه اطلاع رسانی که تحت مالکیت و اختیار و کنترل کامل سپاه رژیم و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی است ، توانایی های رمزسازی در گفتار و پیامهای فیمابین آموزش و بکار گیری امن از تلفن های معمولی ضرورتاً بایستی تقویت گردد و برای انتقال نوشتجات و مطالب و بیانیه های آموزشی و تشکیلاتی از سیستم های امن و کاملا رایگانی مثل بولوتوث دستگاههای تلفن همراه و … به صورت فورمت های تصویری و پی دی اف در سرلوحه کار قرار گیرد.
۵- برای دور زدن و تخفیف جو امنیتی در فضای مجازی و آشناسازی توده های مردم با مسائل ملی، کاربران فضای مجازی همزمان با تولید مطالب در عرصه اینترنت ، تولید محصولات کاغذی را در دستور کار خود قرار دهند تا‏ اکثریت مردم هم که بواسطه عدم امکان یا علاقه و محدودیت های شغلی و توانایی های خاص خود ، در فضای الکترونیکی و مجازی هرگز وارد نمی شوند، امکان کسب اطلاع و آشنایی و همراهی هر چه بیشتر با منویات و آرمانهای ملی را داشته باشند.
۶- بسط ادبیات سیاسی و ملی روشنگرانه به منظور مقابله جدی با شبهه پروروی و شبهه زایی های جریانات متمایل به رژیم و سیستم ایرانشهری یک ضرورت تاریخی است . دربیان مصادیق کلمات و عبارات باید یک صراحت و روشنی انقلابی بکار رود تا روزنه های نفوذ و تحلیل های ناصواب در بیان ماهیت خواسته های ملی و هویت قوای ملی کاملا مسدود گردد.

۵

۷- طیف های متنوع فکری و ایدئولوژیکی میبایستی با درک شرایط ، با محوریت قرار دادن مسائل و منافع ملی از اختلافات و درگیریهائی که میتواند به وحدت ملی لطمه وارد ساخته و به مبارزه رهایی بخش آسیب برساند خودداری نمایند.
۸-با درک شرایط و نیز بااتکا به اخلاق و پرنسیبهای ملی از هرگونه تعرض اعم از لفظی و فیزیکی با فعالان ملی خودداری نموده وبا تحریم و در انزوا قرار دادن عناصر مشکوک و سخن چین و بی اخلاقی که با هزاران توجیه حریم امنیت خصوصی دیگران را نقض و پایه های امنیت و اعتماد ملی را به خطرمی اندازند مانع از موفقیت دشمن در ایجاد شکاف در صفوفمان گردیم.
۹- رهایی مردم و سرزمینمان بی تردید بدون مشارکت تمامی اقشار مردم امکان تحقق ندارد به همین علت تلاش در جهت جذب آنها وظیفه ملی تشکیلاتها و فعالان ملی میباشد.

زنده باد مبارزه رهائی بخش ملت تورک آربایجان جنوبی!