BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / ماهنامه راه نو / تاریخ بر علیه تاریخ

تاریخ بر علیه تاریخ

تاریخ        (نقل از نشریه راه نو – ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی – شماره ۳ – بهمن ۱۳۹۵)

تاریخ برعلیه تاریخ !

موهمات تاریخی

برخلاف تمام ممالك جهان، در جغرافياى کنونی سرزمین ما ، علم تاريخ راهى ناهموار و فاجعه آميز و غالبا دور از حقيقت پيموده است . اين وضع أسف بار در تاريخ نگارى برای این سرزمین با بر آمدن هخامنشيان و بخصوص اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ساسانى آغاز مى شود.

اردشير بابكان به قصد ستردن آثار سلسله هاى ترك از صفحات تاريخ منطقه و زدودن ياد آنان از اذهان ، همه إسناد تاريخى تا زمان خويش را از ميان برد و بوسيله تنسر مؤبد مؤبدان ، افسانه هاى ملى قوم فارس را جايگزين تاريخ حقيقى منطقه ساخت .

بعد از اردشير نيز ديگر شاهان ساسانى و مؤبدان زردشتى با تداوم راهى كه اردشير و تنسر پيشاهنگان آن بودند، تاريخ باستان ، همين طور تاريخ بر آمدن سلسله ساسانى را بصورت داستانهايى موهوم و بى معنا در آوردند و اين اقدام آنها حتى مورخان واقع بين دوران اسلامى را نيز دچار اشتباه ساخته و مانع پى بردن آنان به حقايق تاريخ باستان شده اند.

همچنانكه جغرافیای كنونى موطن اقوام گوناگون است، در گذشته های بسیار دور هم این منطقه مأمن و مسكن ملل و اقوام مختلف بوده است، از اينروى نابودى و تحريف تاریخ باستانی منطقه در حقيقت به معنى پوشيده و تاريك نگه داشتن تاريخ ملل و اقوام كنونی ساکن در فلات ایران است.

بر أساس تاريخ تحريف شده اى كه برساخته اردشير است، گويا تا عهد وى در این سرزمین، هر گز اقوام ترك حضور و حاكميت نداشته و همواره تنها قوم فارس ساكن و حاكم بوده است . حال اينكه اين سرزمین در طول تاريخ ، معبر اقوام و طوايف مختلف و سكونت گاه بخشى از آنان بوده است كه به عنوان مثال مى توان به سرازيرى صد ها باره تركان از جانب شرق ، آريائيان از شمال و اقوام سامى از جنوب غربى به اين سرزمين اشاره نمود.

طبيعى است كه بازماندگان اين مهاجرت ها و يورش ها به صورت اقوام مختلف در اين سرزمين ريشه انداخته ، تبديل به ساكنان اصلى اين سرزمين شده و تمدنهاى گوناگونى را پى افكنده باشند.

تاريخ واقعى اين سرزمين نيز مؤيد آنست كه در طول تاريخ همواره چنين بوده و در نتيجه تركيب قومى ساكنان كنونى اين سرزمین نيز متشكل از همين سه گروه قومى ترك ، آريائي و سامى است .

گرچه پادشاهان ساسانى و مغان زردشتى مدارك مربوط به تاريخ باستان را از ميان بردند، ليكن تاريخ آن دوران در آثار مورخان رومى و يونانى محفوظ ماند. ملل اروپايي از قرون وسطا به موازات گسستن زنجيراستعمار امپراتوريهاى روم و غيره و كسب استقلال ملى خويش ، تاريخ باستان خود را تدوين كردند.

هر يك از ملل اروپا به جستجو و پژوهش تاريخ گذشته خويش در تواريخ روم و يونان پرداختند و در جريان اين تفحص طبيعتا با تاريخ فلات ايران و خاور نزديك نيز آشنا شده و در اين باب آثارى بسيار پديد آوردند.

ليكن در پی تعاملات سیاسی و هم اندیشی های استعمارگران اروپايى تئوري نژاد برتر و قوم سرور را به نظريه سياسى حاكم رضاخان هاى مزدور و هيأت حاكمه وقت تبديل كرده و در گستره وسيعى به تبليغ نمودهاى شوونيزم ، چون : « نژاد آريا، رضا شاه كبير ، كوروش كبير و اينكه در اين سرزمین از دير باز همواره فقط آرياييان وجود داشته اند، و تركان در قرون اخير وارد این سرزمین شده اند و … » پرداختند و در پوشش اين تبليغات ، اقوام غير فارس اين سرزمين را از هر گونه حقوق ملى ، حتى از تحصيل به زبان مادرى محروم ساختند و آثار فرهنگى و ادبى آنان به أنحاء مختلف از ميان برده شد.

در همين زمان تاريخ نگارانى كه تربيت يافته رژيم پهلوى بودند، هنگام آرائه آثار دانشمندان اروپا به خوانندگان خود در خصوص تاريخ باستان منطقه و اقوام ساكن آن، كارى انجام دادند كه بر حسب نتيجه همان عمل اردشير بابكان را تداعى مي كرد.اين به اصطلاح تاريخ نگاران، حقاىق تاريخى را بصورتى غير واقعى، غرض آلود و تحريف شده و بر أساس خواست اربابان و اقتضاى تئوريهاى شوونيستي به رشته تحرير در آوردند تا دستمایه ای برای استعمار دیگر ملل ساکن در این جغرافیا گردد. و وضعیت امروز منطقه بواقع نتیجه عملی این اقدام‌ها خیانت بار و ضد تاریخی است.

جزوه – مبارزه و قیام ملی