BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / توقف وتعلیق فعالیت تشکیلات

توقف وتعلیق فعالیت تشکیلات

در امتداد راهی که گشوده شد …

توقف وتعلیق فعالیت تشکیلات

ملت دربند تورک آزربایجان جنوبی

در کمال تأسف و تأثر به اطلاع میرساند از آنجائیکه:

– موسسین و اعضای «تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی» قبل از تصمیم به کارسیستماتیک و سازمانی در قالب «راه ملی» در برخی تشکیلاتهای حرکت ملی و یا به صورت فردی به فعالیت مشغول ودر پروسه فعالیتهایشان متوجه خلاء بزرگی در حرکت ملی شده بودند که علت العلل تمامی مشکلات و ناهماهنگیها در مسیر مبارزه آزادیبخش ملی ما بود. یعنی نداشتن «ایدئولوژی و استراتژی ملی» که میتواند هدف و مسیر و تدابیر حرکتمان را روشن ساخته و به تمامی ناهماهنگیهای موجود خاتمه و به فعالیتهای موجود سمت و سوئی ملی دهد .
– با اشراف به مشکلات موجود ، بعد از ماهها بحث و گفتگو با دوستان و همفکرانمان ، در نهایت موفق شدیم تا بنیان تشکیلاتی را پی ریزی نمائیم که بتواند در آینده نقطه آغازی برای تدوین ایدئولوژی و استراتژی ملی باشد.
– ما از همان ابتدا خوب میدانستیم که جهت تدوین چنین تفکری نیاز به افراد ، سازمان ویا سازمانهائی است که خودشان نقض کننده پایه ای ترین اصول ایدئولوژی و استراتزی ملی که همانا عدم وابستگی ، ایمان به ملت ، باور به تفاوتهای فکری در جامعه و قبول وحدت در تکثر نباشند و در این راستا در کمال وسواس عمل نمودیم تا آلوده نشویم.
– به همین خاطر اولین اقدام عملی مان در تشکیلات ، آموزش بنیادی ترین اصولی بود که بدون شناخت آن پایه ریزی حاکمیتی مستقل و ملی غیر ممکن میباشد، چرا که « بسیار کشورهای بظاهر مستقلی را میبینیم که غالب افراد ملت در فقر و بدبختی و اندکی در ثروت و رفاه بسر می برند و فاقد استقلال سیاسی، اقتصادی ،نظامی و فرهنگی واقعی بوده و در رده بندی علمی جزو مستعمرات دولتهای استعماری میباشند».
– برای تحقق چنین آرمان مقدسی نیاز به تربیت کادرهای ذیصلاحیتی بود که برای تحقق استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورشان از تمامی گرایشات و وابستگی های مادی که برای بسیاری ارزش و هدف غائی است مبرا بوده و حتی حاضر به فدای جانشان در راه مردم و آرمانهایش باشند.
– دومین گام شناخت ماهیت دولتهای استعماری و نقشه های پنهانشان در مورد کشور ایده آل و ملت دربندمان بود.
– سومین گام شناخت ماهیت رژیم دست نشانده جمهوری اسلامی و اهداف واقعی و نه ادعائی اش بود.
– چهارمین گام شناخت پروژه دول استعماری و قدرتهای جهانی با مشارکت تمامی دولتهای دست نشانده برای اجرائی کردن پروژه خاورمیانه جدید و تشکیل دولتی کاملا وابسته «کردی» جهت اهداف دراز مدت منطقه بود.
– پنجمین گام تدوین برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و… کاملا سری و استراتژیک بود.

محققاً تحقق چنین ایده ای بدون کار تئوریک، تربیت کادرهای رهبری کننده و حرفه ای غیر ممکن و بدون امکانات مالی نیز پیشبرد چنین پروژه ای تقریباً غیرممکن بود، و ما چون معتقد بوده و هستیم که دریافت کمک از دولتهای استعماری و یا ارتجاعی، نامشروع و باعث عدم استقلال فکری میگردد ، طبعاً هیچگاه به دنبال یافتن چنین راههائی نبودیم و فقدان منابع مالی و اسپانسورهای بومی عملا اجرایی نمودن بسیاری از طرح های ارائه شده را غیر ممکن می ساخت.
از سوی دیگر:
– ما تلاش کردیم تا با اتکا به امکانات اعضای خود و نیز دیگر احزاب دوست و هم پیمان ، بتوانیم مشکل را برطرف نمائیم که متاسفانه به دلایلی که بعدها در تشریح کامل علل تصمیم مان ارائه خواهد شد ، موفق نشدیم.
– ما که گمان میکردیم میتوانیم با اتکا به امکانات خودمان مشکل مادی را حل نمائیم ، متأسفانه در طی این چند سال نه تنها موفق نشدیم بلکه با مانع تراشی و مداخله غیر مستقیم و مرموز دستهای پنهان دولتهای استعماری حداقل امکانات شخصی خودمان را نیز از دست دادیم.
– از دیگر سو تمامی تلاشمان برای نزدیکی جریانات مختلف سیاسی آزربایجان و حتی ملل غیر فارس بر خلاف تصور ما با مقاومتی شدید شکست خورده و علیرغم سعی فراوان عملاً نتوانستیم به همگرائی و همکاری گسترده و واقعی تشکیلاتها جامعه عمل بپوشانیم.
– و نهایت چون از روز اول قصد مؤسسین افزودن یک نام و تشکیلات بر سازمانهای موجود و یا مطرح کردن خود نبود ، بلکه صرفاً خدمت صادقانه به ملتمان بود، تصمیم بر آن شد تا بلحاظ غیر مؤثر بودن تدابیر و برنامه های تدوین شده و سیاستهای عنوان شده ، در تاریخ سیاسی زندانی بنام ایران و بویژه آزربایجان اولین تشکیلات و سازمانی باشیم که با ملتمان شفاف باشیم و اذعان داریم که هرچند برای خدمت به آنها پای به این راه نهاده و حاضر بوده و هستیم تا در راه تحقق استقلال و رهائی آزربایجان و تشکیل حاکمیتی که کرامت انسانی و عدالت اجتماعی را پاس میدارد جان دهیم، اما به دلایلی که بیان می گردد و در آتیه نیز به تشریح علل مفصله آن خواهیم پرداخت ، با توجه به شرایط موجود عملاً توانائی اجرائی کردن برنامه ها و اهداف تشکیلاتی خودمان مان را نداریم .
– به همین خاطر با اعلام تعلیق و توقف «تشکیلات میللی یول» می خواهیم بار سنگین مسئولیت سازمانی و تشکیلاتی اعضاء را از دوش آنها برداریم چرا که تشکیلات یعنی مسئولیت و پاسخگوئی به نیازهای فکری و عملی مردم و هواداران .

هرچند در آتیه ، در تشریح علل توقف و تعلیق به برخی حرکتهای انحرافی در حرکت نیز اشاره خواهیم کرد اما بی مناسبت نمیدانیم در همین جا نیز تیتروار به برخی از آنها که بلای جان حرکت و پیشرفت آن شده اند اشاره کنیم:

– دشمن همیشه تلاش میکند تا مبارزه ملی ملت تورک آزربایجان جنوبی را بواسطه فعالیت های تبلیغاتی و تخریبی و همراهی و حتی همکاری طیف های مشخصی از فعالان و تشکیلاتها و سازمانها و احزاب سیاسی آزربایجانی ازحیث ماهوی لوث و به انحراف بکشاند.
– دشمن توسط عوامل نفوذی خود تلاش کرده تا با ایجاد شبهه و توهم و زمینه سازی برای عدم درک متقابل بین نیروهای فعال سیاسی و قاطبه مردم ، منجر به عدم نهادینگی خواسته های ملی در بطن جامعه و حتی گسترش سیاست زدایی بین فعالان گردد.
– هجمه و پروپاگاندای سیاه گروههای فشار همسو با رژیم به فعالین سیاسی و تشکیلاتها و احزاب از حیث زیربنایی تشکیلات هراسی و تشکیلات ستیزی را ترویج و عملاً فعالیت های سیاسی تشکیلاتی را با انسداد و فترت مواجه ساخته است.
– عملکرد های غیر شفاف غالب سازمانها و تشکیلاتها و احزاب سیاسی و حتی اشخاص حقیقی فعال در زمینه جهت گیری های سیاسی و شائبه های جدی وابستگی مالی آنها به عناصری از قدرت سیاسی وقت و حتی کشورها و سرویس های امنیتی خارجی ماهیت عناصر فعال در جنبش را از دیدگاه مردمی مشکوک و فاقد مقبولیت نموده است و تبلیغات سوء دشمنان دایره تردید را حتی شامل تشکیلات کاملاً مستقل نیز نموده است.
– عدم تخصص ذاتی و عملی فعالان سیاسی و سازمانها و تشکیلات ها و احزاب و ارائه اهداف متعارض و متشتت و تخیلی و غیر عملی از ناحیه آنها موجبات سردرگمی مردم در فهم ماهیت جنبش آزادیبخش ملی و دوری از آن را فراهم نموده است.
– گروههای فرقه گرای متعددی تحت عنوان حرکت ملی با تبلیغ افکار فاشیستی و منسوخه و باستانگرایی متقابل ، موجبات بدبینی مردم به ماهیت واقعی جنبش را فراهم می آورند.
– فقدان ایدئولوژی ملی جامع و عام الشمول ، امکان همراهی و همکاری مشترک بین گروههای مختلف را سلب نموده است.
– فقدان منابع مالی مطمئن و داخلی ، بلحاظ وابستگی عمیق طبقه متمول و صاحبان سرمایه و صنعت به مراکز قدرت رژیم ، مانع از گسترش فعالیت های مبارزاتی تشکیلاتی گردیده است.

بنا به مراتبی که به صورت خلاصه ذکر شد ، حسب پیشنهاد کمیته مرکزی تشکیلات ، با تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی بتاریخ 3/1/1400 برابر بند 6 اختیارات مجمع در اساسنامه تشکیلات ، بصورت اجماعی «توقف و تعلیق فعالیت های تشکیلات» تصویب و مقرر شد گزارش کامل جلسه و نظریات ابرازی وسیله کمیته مرکزی تدوین و یک نسخه محرمانه به اعضاء تحویل و خلاصه ای از مطالب غیر محرمانه و قابل نشر در گزارش نیز به صورت مجزا جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی منتشر گردد.

« تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی»
14/1/1400

توضیح :
* این سند بیانگر مواضع رسمی تشکیلات ملی یول می باشد.
*این سند در وبسایت رسمی تشکیلات راه ملی نیز منتشر شده است

www.milliyol.org