BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / تشکیلات راه ملی / شکل گیری روند مبارزات واقعی در آزربایجان جنوبی

شکل گیری روند مبارزات واقعی در آزربایجان جنوبی

ملی یول :      مماشات و چراغ سبزهای رژیم حاکم بر تهران به نیروهای مرکزگرا و ایرانچی و ضد تورک و حتی تأمین امنیت جانی آنان در مراسمی که سال قبل منتهی به آتش کشیدن دو پرچم شاخص متعلق به ملت تورک و مورد تکریم و احترام قلبی ملت تورک آزربایجان جنوبی گردید ، خط قرمزهای روانی جوانان ملی گرای آزربایجان جنوبی ی را به زیر پا گذاشته است .  اقدامات عینی و ملموس این جوانان  در نفی ادعای اباطیلی ایرانی های ارمنی و شیعه های ارمنی پرست و ارامنه ایران!  با نصب اعلامیه ها در فضای مبلمان شهری شهرهای آزربایجان جنوبی ، یک قدم رو به جلو و نوید بخش شکل گیری روند مبارزات واقعی ملت تورک آزربایجان جنوبی و رهایی از تونل های توهم زای دنیای مجازی می باشد. این اعلامیه ها نوعاً با اعلامیه هایی که صرفاً به قصد تبلیغ و پروپاگاندای شخصی و گروهی  در دنیای مجازی ! در ایالات متحده امریکا یا اروپا تهیه و تکثیر و با چیدن در روی میزکار و گرفتن عکس آنها و انتشار آنها در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرند ،  کاملاً متفاوت هستند. جوانانی که این اعلامیه ها را نوشته و تکثیر و بر در و دیوار شهر ها  نصب می کنند ، در بستری متفاوت از گذشته پای در صحنه مبارزه برای آزادی و رفع اشغال از وطن می گذارند. آنها قصد شکار شدن ندارند تا معروف شوند . آنها حتی مامورینی را که در پی آنها هستند امان نمی دهند و لت و پار شده به خانه شان بر می گردانند.  خبرهای غرور آمیزی که هیچگاه منتشر نخواهند شد. چون قهرمان سازی و قهرمان بازی دیگر بازی سوخته ای است، این جوانان حتی اگر گرفتار شوند همه چیز را انکار خواهند کرد تا بتواند هر چه سریع تر به صحنه عملی و اجرایی مبارزه باز گردند تا  قهرمانی و فدایی گری برای آزربایجان جنوبی و ملت تورک آزربایجان هرگز متوقف نگردد