BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / قیام ملت تورک آزربایجان جنوبی

قیام ملت تورک آزربایجان جنوبی

مقاله    

(نقل از نشریه راه نو – ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی – شماره ۶ – اردیبهشت ۱۳۹۶)

قیام شکوهمند اول خرداد ۱۳۸۵ سرآغازی برای خیزش یک ملت

با روی کار آورده شدن رژیمهای پهلوی و جمهوری به اصطلاح اسلامی از ناحیه قدرتهای جهانی ، سیاست فارسیزه کردن ملل غیر فارس و تبدیل این سرزمین به زندانی بنام ایران آغاز و حامیان آن با استفاده از تمامی امکانات بین المللی و دولتی تلاش کردند تا پروژه قتل عام فرهنگی ملل تحت ستم را به نتیجه نهائی برسانند !

اما بر خلاف تصور ، ملل غیر فارس در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه وراسیستی آنها مقاومت کرده وتا به امروز مانع از تحقق کامل اهداف کثیف و نژادپرستانه آنها شده اند.

بی شک در تاریخ مبارزات رهائی بخش و ضد راسیستی ملل تحت ستم و بویژه آزربایجان جنوبی، قیام شکوهمند ۱خرداد ۱۳۸۵ به دلیل ماهیت دمکراتیک ، شرکت گسترده مردمی و بویژه زنان و دانشجویان در راستای حفظ هویت ملی ،ملتی که به کثیف ترین و غیر اخلاقی ترین شیوه ممکن مورد هجوم رسمی و دولتی قرارگرفته بود جایگاه ویژه ای داشته و نقطه عطفی در مبارزات ملی در زندانی بنام ایران بشمار می آید.

چاپ کاريکاتوری به شدت غیر انسانی در روزنامه دولتی ايرانبرعليه فرهنگ و زبان ترکی و درج مطالب اهانت آميز برعليه مردم تحت ستم آزربايجان جنوبی و تشبیه زبان ترکی به زبان سوسکها و پیشنهاد برای انقراضنسل ترکها با نرفتن به توالت و کشتار آنها با گرسنگی ، از هر منظری که نگاه شود با توصیه تئورسین های پان ایرانیست صورت گرفته بود ، زیرا طراحان و مجریان نسل کشی فرهنگی آزربایجان با ایجاد چنین شک روانی قصد تست رئاکسیون اجتماعی و ضریب تحمل ملت ترک آزربایجان در برابر نزدیک به یک قرن سیاست پیچیده آسیمیلایون را داشتند ، زیرا نژادپرستان گمان میکردند با ممنوعیت زبان مادری، نفی و انکار تاریخ ملتمان، کوچ اجباری و آسیمیله کردن میلیونی ، بر هم زدن دموگرافی آزربایجان، تجزیه آن، غارت منابع، خشکاندن دریاچه اورمیه ودیگر رمقی برای ما نمانده و مهندسین راسیست اجتماعی میتوانند ضربه نهائی را وارد سازند !! ودرست به همین دلیل به چاپ آن اقدام کردند.

درج چنین گستاخی مشمئزکننده، آن هم در روزنامه دولتی اما بر خلاف تصور راسیستها با اعتراضات گسترده مردم آزربایجان جنوبی مواجه گردید.

صدها هزار انسان آزاده در تمامی شهرها به خیابانها سرازیر شده و بر علیه توهین نژادپرستانه تظاهرات کردند.مردم خشگمین از سیاستهای اشغالگرانه و راسیستی به دفتر روزنامه ايرانو ساختمان صدا و سيمای رژيم جنایتکار حمله کرده و اين مراکز را به آتش کشيدند. بانکها و بویژه بانک پارسیان و ساختمانهای دولتی و هر آنچه نماد نژادپرستی آریائی بود مورد غضب مردم قرارگرفته و رویای سردمداران راسیست را برهم زد.

رژیم که انتظار چنین حرکت مردمی را نداشت ، به سرعت بااعلان وضعیت قرمز، به بسیج نیروهای سرکوبگر و اعزام آنها به آذربایجان پرداخت .

مزدوران مسلح و وحشی رژیم با به شهادت رساندن دههاتن از بهترین وفداکارترین جوانان آزربایجان ونیز زخمی و دستگیری صدها تن از یک سو و از سوئی به میدان فرستادن بلندپایه ترین مقامات و عذر خواهی از مردم و نیز دستگیری کاریکاتوریست و تعطیلی موقت روزنامه منتشر کننده توانستند قیام مردم را با سرکوب و شیادی موقتا مهار سازند.

اما قیام خرداد بار دیگر به رژیم و حامیان بین المللی آن نشان داد که ملت سرفراز آزربایجان جنوبی سر تسلیم در مقابل دولتهای اشغالگرو راسیستی فرو نیاورده و همچنانکه در آن روز نشان داد ، بر هویت ملی خود تا پای جان وفادار خواهد ماند.

بی شک قیام خرداد وآرمانهای والای انسانی آن چراغ راه رهائی ملتمان بوده ومبارزان آزادیخواه آزربایجان تا رهائی کامل از سلطه راسیسم از مبارزه با بی عدالتی ، تبعیض نژادی ، جنسی، دینی دست بر نخواهند داشت.

زنده باد یاد و نام قهرمانان قیام مردمی ۱خرداد!

ننگ و نفرت بر رژیم نژادپرست و حامیانش!