BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / نویسندگان / آذربایجان جنوبی / سود و زیان خروج آمریکا از سوریه

سود و زیان خروج آمریکا از سوریه

یونس شاملی

انتشار خبر خروج نیروهای نظامی آمریکا از شمال سوریه در تویتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ارباب مطبوعات را شوک زده کرد و به فعالیت گسترده ایی رسانه ایی راه برد. عموما تصمیمات دفعی و نابجای دونالد ترامپ تنها مقامات و یا مدیای آمریکا را متحیر نمیکند، بلکه تمامی جهان از این تصمیمات تاثیر می پذیرند. و مراکز خبری در راستای سیاست و جهتگیریهای خود به تحلیل حوادث و فرم دادن به افکار عمومی پرداختند.

تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از شمال سوریه که دقیقا معلوم نیست تا چه درجه ایی اجرا خواهد شد و یا سیاست آلترناتیو آمریکا در این منطقه چیست، چشم انداز حوادث بعدی را از جهت سود و زیان کشورهای منطقه و خلقهای غیرحاکم در آن از نظر میگذارنیم.

تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه به هر دلیل و بهانه ایی، به نفع روسیه، ترکیه، ایران و حتی بشار اسد در سوریه است. با این تصمیم تضاد روسیه و آمریکا تا حدودی کاهش مییابد و دست روسیه برای مانورهای بیشتر در سوریه بازتر میشود.

خروج آمریکا از شمال سوریه به نفع ایران است چرا که برای استمرار مداخله مستقیم ایران در آن کشور شرایط فراهم میکند. ایران غیر از ارسال سلاح و مهمات به سوریه در حمایت از بشار اسد، بخش قابل توجهی از نیروی زمینی در جنگ داخلی آن کشور را تامین کرده است. با تصمیم اخیر آمریکا، ایران سیاست مداخله نظامی در سوریه را بدون مزاحمت آمریکا ادامه خواهد داد. به همین دلیل نیز مقامات ایران و در راس آنها حسن روحانی خوشحالی خود را از این تصمیم آمریکا کتمان نکرده اند. ایران طرفدار اقتدار همه جانبه بشار اسد در سوریه و مخالف حضور نیروهای کردی در منطقه شمال شرقی سوریه و مخالف شکل گیری نظام فدرالی در آن کشور است.

حکومت ترکیه و در راس آن طایب اردوغان هم راضی دیگر این تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از شمال سوریه است. چرا که وی مخالف کنترل مناطق شمال شرقی سوریه توسط نیروهای کردی است. با وجود اینکه اردوغان نیروهای کردی شمال سوریه را تهدیدی علیه امنیت ملی ترکیه قلمداد میکند، اما این موضع وی آشکارا برای ایجاد رعب و وحشت در میان بخش های تحتانی جامعه ترکیه و مداخله نظامی در سوریه برای ممانعت از شکل گیری یک نظام فدرالی در آن کشور است. هدف دیگر اردوغان ورود ارتش ترکیه به منطقه منبیج برای عقب راندن کردها از آن منطقه و شرکت در انتخابات محلی با جلوه قهرمان جنگی است تا بتواند آرای بخش های تحتانی ترکیه را به نفع حزب آکپ جذب کند. خروج آمریکا شرایط را برای مداخله نظامی ترکیه در شمال سوئد فراهم تر میکند و این احتمال دولتهای اروپایی را برای بروز یک ویرانگری دیگر از آن نوع که در عفرین اتفاق افتاد نگران میکند. از هم اکنون خبرهایی مبنی بر مداخله فرانسه برای تامین امنیت کردها در شمال سوریه منتشر شده است. خبر دیگر تحویل شهر منبیج به نیروهای دولتی سوریه است تا بهانه حمله به این منطقه از اردوغان گرفته شود.

بشار اسد نیز از سیاست خروج آمریکا استقبال میکند. چرا که در چنین شرایطی با کمک روسیه و ایران دست بالا در جنگ داخلی سوریه خواهد داشت. بشار اسد البته که خواهان افزایش قدرت کردها در مناطق تحت کنترل آنها نیست. اما موضع تا کنونی روسیه در پذیرش نوعی خودمختاری برای کردها و به احتمال زیاد توافق روسیه و آمریکا در این خصوص، دست بشار اسد را در پوست گردو قرار میدهد.

خروج آمریکا از سوریه و خلق های غیرحاکم در منطقه

خروج نیروهای نظامی آمریکا از شمال سوریه مستقیم یگانهای مدافع خلق نیروی عمدا کرد کنترل کننده در مناطق شمال و شمال شرقی سوریه را تضعیف میکند. زیان اصلی این تصمیم آمریکا تاثیر مستقیمی در چشم انداز سیاسی سوریه دارد و تحقق نظام فدرال پایدار در آن کشور را مخدوش میکند. تحویل شهر منبیج به دولت مرکزی سوریه و تحویل تمامی خط مرزی حایل به ترکیه به نیروهای بشار اسد از سوی یگانهای مدافع خلق برای جلوگیری از حمله نظامی ارتش ترکیه، خود یک عقب نشینی از سوی این نیروی بشمار میرود و این سیاست در مذاکرات سیاسی طرفهای درگیر در سوریه تاثیر چشمگیری خواهد داشت. ترکیه و در راس آن اردوغان مخالف شکل گیری یک نظام فدرال در سوریه است. چرا که برقراری یک نظام فدرال در سوریه، ترکیه را زیر فشار سیاسی بیشتری برای اعاده حقوق خلق کرد در ترکیه قرار میدهد. بنابراین دود عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از سوریه غیرمستقیم به چشم خلق کرد در ترکیه نیز خواهد رفت. چرا که عدم تحقق فدرالیسم در سوریه مطالبات ملی خلق ها در ترکیه را نیز به تعویق خواهد انداخت.

خلق های غیرحاکم در ایران، خلق های ترک، کرد، بلوچ، عرب و … نیز غیرمستقیم از سیاست جدید آمریکا مبنی بر خروج از شمال سوریه متضرر خواهند شد. چرا که تحقق فدرالیسم در سوریه و پیش از آن تحقق فدرالیسم در عراق میتواند دولت ایران را برای اعاده حقوق ملی معوقه این خلقها در این کشور زیر فشار قرار دهد.

در نتیجه سیاست خروج نیروهایی آمریکایی از سوریه به نفع دولت های یونیتار ایران، ترکیه و سوریه در منطقه است و زیان آن را نیز خلق های غیرحاکم در این کشورها متحمل خواهند شد.

2018-12-30