BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / Slideshows / قیام ملی خرداد خلق مبارز تورک ‏

قیام ملی خرداد خلق مبارز تورک ‏

قیام ملت تورک آزربایجان بر علیه استبداد و استعمار و اشغال را نمی توان در هیچ قالب و شکلی محدود ساخت.

خلق ما برای رسیدن ‏به خواسته های برحق خود از هر فرصتی استفاده برده است و قیام خرداد نیز یکی از جلوه های بارز این خیزش اعتراضی بود . این ‏رخداد بزرگ مضاف بر همگونی آن با دیگر قیامهای ملی ملت تورک تبلوری خاص تر هم داشت ، چرا که با تمرکز و تأکید بر ماهیت ‏ملی اعتراض پس از قریب به ۱۰۰ سال مبداء نوینی برای عرض اندام سیاسی – اجتماعی جامعه آزربایجانی در مقابل سیستم شونیستی ‏حاکم گردید.‏

مشروطیت یک خیزش و اعتراض اجتماعی بر حق در داخل بدنه حاکمیت وقت قاجار بود که در راستای تعالی حقوق انسانها و ‏همسویی آن با دست آوردهای انسانی بشر توسط ملت تورک و دیگر ملل ساکن در این جغرافیا تعقیب شد که سوء تدبیر سران قیام و ‏دسیسه قدرتهای خارجی نتایجی غیر از آنچه که مد نظر بود پدید آورد و نه تنها خواسته های قیام آنطوریکه باید محقق نشد بلکه پروسه ‏تحمیلی دولتهای خارجی یعنی فروپاشی حاکمیت تورکها بر کشور و قدرت گیری یک حاکمیت شونیستی اجرایی شد.‏

در ادامه این پروسه حتی آموزه های سیاسی و اجتماعی مطرح در جهان نیز به صورت کنترل شده و تحریف شده در این سرزمین ‏بازنشانی و بازتعریف شد و با مبنا قرار دادن سلطه نژادی یک ملت خاص تغییر ماهیت داده شدند که مضاف بر اغفال هویتی ملتها ، ‏ابتذال مکتبی و اجتماعی و ایدئولوژیک نیز بر ملتهای ساکن خصوصا خلق تورک تحمیل گردید و قبله گاه اندیشمندان ملتها به سمت ‏غرب تغییر یافت و آنها در چشم به هم زدنی به جای خدمت رسانی به مردم و آب و خاک خویش نقش پیشکارها و خادمان خانه زاد ‏دولت خارجی و قدرتهای جهانی را بازی کردند.‏

قیام خرداد با الهامی که از تحولات رخ داده در بلوک شرق گرفته بود بر مبنای تفکر «آزربایجان واحد» از قالب انتزاعی خارج و قدم ‏به قدم قوام و تبلور عینی به خود گرفت. این قیام مرزهای توطئه را هم در نوردید و از خدعه رژیم بعنوان ابزاری در جهت مبارزه بر ‏علیه آن سود جست. تحولی آشکار که موی بر تن سیستم اشغالگر و راسیسم حاکم راست کرد.‏

تحولات بعدی مراسمات قلعه بابک و قیام ۱۸ آبان در تحکیم این مواضع به کار گرفته شدند و پلاتفورم انسانی ملت تورک دایر بر لزوم ‏رهایی از زندانی بنام ایران در عرصه مبارزات ملل ساکن در این جغرافیا بعنوان خواسته ای وزین و سنگین رسماً مطرح گردید.‏

این رویکرد اگر اتفاق و وحدت فکری ملت نبود هرگز قابل طرح نبود و استمرار آن هم منوط به جبران اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک ‏و حتی باورهای سیاسی و نظرگاه تئوریک و فکری پیشتازان می باشد تا با سازماندهی های علمی و کاستن از حجم اختلافات بی مورد ‏و رهایی از خدعه های منسوبان شیخ و شاه و اشراف بر ماهیت دشمنانی که در مقابل خود داریم اعم از رژیم حاکم و نیروهای توسعه ‏طلب موازی با آن در منطقه ، با اتکال به قدرت بی بدیل مردم به سرمنزل مقصود و موفقیت نهایی خلق مبارز تورک در آینده ای نه ‏چندان دور منتهی گردد. ‏

«تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی» انتظار دارد که تمام طیف ها و اقشار و سازمانهای اجتماعی و سیاسی ملی آزربایجان جنوبی با ‏قدمهایی استوار همسوی و وحدت قلبی و با دلهایی به هم پیوسته در این راه پر افتخار دوش به دوش یکدیگر قدم بردارند . به امید آن ‏روز .‏
‏ زنده باد یاد و خاطره شهدای قیام شکوهمند خرداد!‏
‏ کمیته مرکزی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی(میللی یول)
۲۲.۰۵.۲۰۱۹